En stor skare af bådelaugets medlemmer i fuld aktivitet med at klargøre klubhuset indvendig og ikke mindst den udvendige vedligeholdelse før vinteren sætter ind.

Set og sket siden sidst

Af: Richard Jensen
Redaktør af Laugsnyt

Der har gennem foråret været en del rapserier i vores klublokale. Flere ting var blevet fjernet, ting som ikke har nogen særlig værdi i sig selv. Det drejer sig om nogle billeder på væggene og andre pyntegenstande. Tyveriet blev anmeldt til politiet, hvorefter flere af effekterne blev tilvejebragt igen.

5. august 2013 blev der igen fyret op under havnens barkeovn. Denne gang var det sejlene til Middelaldercenterets to skibe, der skulle barkes. Kedlen, som skulle holdes på mellem 60-70 graders varme i ca. 20 timer, blev klaret af Bådelaugets medlemmer på skift fra middag og de næste 20 timer. Resultatet blev rigtig flot, og en tilfreds skare af Middelaldercenterets folk, kunne drage hjem med nybarkede sejl. Det er jo dejligt, at Bådelaugets medlemmer kan samles om et fælles projekt.

Klubaften i Smakkelauget den 22. august med efterfølgende grillaften. Det var en flot dag med tre smakkebåde under sejl i Noret - det var noget, der blev lagt mærke til, og flot var det jo. Tre medlemmer skulle bestå deres prøve i sejlads under kyndig vejledning af Ole Wiberg. Tak til dem, der har indsendt flere flotte billeder af sejladsen.

Sensommerfesten løb af stablen med spidstegt gris på menuen den 24. august. Igen i år var den sprød og lækker og med 45 meget festlige deltagere, blev det en rigtig en god dag og aften. Grillmesteren beklagede dog, at der ikke var svær på begge sider af grisen. Musik, dans og hyggeligt samvær til sent ud på aftenen. Tak til det festlige udvalg for et godt arrangement. Vejret var med svag vind og solrigt.

Fredag den 6. september kl. 12.00 var der indvielse af vores renoverede havn, hvor et stort antal gæster i elektriske rullestole mødte op. - Jeg troede ikke, at vi havde et så stort antal kørestole i vores by. De demonstrerede naturligvis angående den manglende trace, som blev sparet væk af kommunen.

Rengøring af klubhuset den 14. september. Femten medlemmer var med til at vinterklargøre klubhuset, som blev rengjort indenfor og holdet udenfor sørgede for den fornødne vedligeholdelse med træbeskyttelse og forskønnelse af klubhuset. Kl. 11.45 var arbejdet afsluttet og man indtog en lettere frokost. Der skulle måske arrangeres noget andet næste år, så det ikke er de samme soldater hver gang, der må trække det store læs - måske en turnusordning eller lignende. Vi er jo alle brugere af huset i hverdagen og må også bidrage til fællesskabet.

26. oktober skrev vi denne dag. 14 både er sat på land til vinteropbearing. Der er i årets løb ikke sket det helt store. Nogle har flyttet deres fiskeri til andre havne, hvor der er større muligheder for at have fisk med hjem. Sælerne og skarver huserer stadig ved kysterne og ødelægger ruser og garn eller vores fangster. Historien om sælen kan man læse længere omme i bladet.

Standerstrygning gik jo som det plejede. - Et par afsluttende ord fra næst-formanden, hvorefter standeren blev taget ned og vi gik indendørs for at spiser forkost. Dette år er det Niels J. Hansen, der har tryllet med gryderne og endte med et rigtigt godt resultat, velsmagende og godt var det. - Personligt håber jeg, at det ikke er sidste gang han har stået for hovedmenuen. Vores festudvalg leverede som sædvanen tro, resten.

Sammen med dette nummer af Laugsnyt udsendes også et hæfte med forslag til vedtægtsændringer. Kig det nu godt igennem, så du er klar med dine spørgsmål til generalforsamlingen. Der har været annonceret med et opslag på opslagstavlen, og det har været bekendtgjort på hjemmesiden, hvordan man skulle forholde sig med indsendelse af egne forslag til vedtægtsændringer, men desværre er der ikke blevet indsendt nogle forslag til vedtægtsudvalget, så de kunne tage disse med i deres overvejelser.

Husk at medbringe den medsendte folder med vedtægtsændringer til generalforsamlingen. Der bliver ikke udleveret nye foldere med vedtægtsændringer på den næste generalforsamling 28. februar 2014.

Laugsnyt ønsker alle sine læsere en rigtig god jul
og et godt nytår 2014.