Kajanlægget er udført som en brostens- og chaussé-stensbelægning, således at alle niveauforskelle optages naturligt, uden kantstene og trin.

Kajanlægget får et maritimt løft

Af: Arkitekt Ole Wiberg, Nysted

Renoveringen af havnen er snart slut. Det siges at, der er afleverings-forretning af arbejdet den 5. juni 2013. Alle belægninger på midtermolen og kajanlægget er udført som en brostens- og chausséstens-belægning, således at alle niveauforskelle optages naturligt, uden kantstene og trin.

Den overordnede idé virker meget veldisponeret, men der savnes møblering. Jeg stillede spørgsmålet til havnefoged Svend Erik Hauberg: Hvad med bænke? Svaret var, at de er sparet væk! Hele sommeren kommer der turister på havnen, både kørende og sejlende, og det er molen der er det centrale værested. Der opholder man sig og nyder udsigten både til bådene og til slottet, mens der spises is eller nydes et glas læskende drik. Men der mangler det vigtige, nemlig et sted hvor man kan slå sig ned, altså møblering med bænke, borde samt belysning til tider hvor de lyse aftener svinder hen.

Jeg savnede også tracen med betonfliser, som var beregnet til brug for kørestolsbrugere og gangbesværede. Hvad mon handicaporganisationerne elle loven siger om denne mangel? Trace blev jo foreslået som en del af planen på orienteringsmødet den 6. november 2012. Den store hammer i ædeltræ som afslutter spunsvæggen og de to fenderplanker, vil give kajen et rigtigt maritimt løft, når de bliver færdigmonteret som planlagt.

Der opsættes 7 forsyningsstandere for el og vand til fastliggerne og gæstesejlerne på kajanlægget, men jeg håber, at de bliver mindre end de, der er foreslået langs bassinkajen.

Den nye flydebro er udført som beskrevet på orienteringsmødet d. 6. november 2012. Der er ikke i projektet taget hensyn til de kommentarer, som brugerne af havnen fremkom med på mødet, og derfor er der stadig 8 "urolige" pladser uden for T-stykket og intet skørt på gæstebroen, som ellers ville give ro i havnebassinet. Der mangler også en snubleplanke og inddækninger ved de store støtterør.

I skrivende stund har jeg fået oplyst, at der opsættes betalingsstandere for el- og vandforbrug, ikke kun for gæstesejlere men også til sejlere med faste pladser. Dette er overraskende, da forbrug for el og vand nu er inkluderet i lejeafgiften ifølge den lejekontrakt som bådejerne har indgået med Guldborgsund kommune. Konklusionen er, at vi bådeejere, som havde regnet med at bådepladserne blev forbedrede med havnens renovering, i stedet kan se frem til en forhøjelse af pladslejen. God sommer!