Standerhejsning 2013. Vejrmæssigt en blandet fornøjelse. Formanden Preben Jensen holder sin første tale som ny mand på formandsposten. Foto: Jan Marcussen

Set og sket på havnen siden sidst

Af: Richard Jensen
Redaktør af Laugsnyt

Sommeren er endelig kommet, selvom det har taget sin tid. Frostvejr i april har vi jo prøvet før. Vejret har ikke ligefrem været med bådfolket i påsken, hvor der skulle bundsmøres og være almindelig klargøring af bådene.

Vores nytårsfrokost den 12. januar. Masser af godt humør og en dejlig frokost, leveret i fællesskab af Sonja, Joanna og Fru Frederiksen. Tak til festudvalg for det gode initiativ.

Vores vinteraktiviteter har nok haft det største deltagerantal i laugets historie. Mange havde forladt den varme stue og var mødt op for at modtage ny lærdom eller bare en hyggelig aften. Det er dejligt at være med sådan en aften. Splejsning af tovværk havde tre kursister, alle gengangere fra sidste år, man bliver jo ikke for gammel til at lære noget nyt - eller måske bare noget man havde glemt. En enkelt lærte at binde pælestik og flagknob. Nyt på programmet var syning af smakkesejl. Der var stor tilslutning til dette. Sejlmager Freddy Petersen underviste kursisterne. Syning af ruser og garn trak ikke mange kursister i år, men dem der kom, tog Richard og Svend sig af, så de ikke gik forgæves. Vores modelskibe blev der ikke gjort meget ud af denne vinter, da Ole Wiberg skulle gennem en større operation, som er ankermand på dette felt. Jan Marcussen der er ivrig modelskibsbygger, ville gerne vente med at færdigbygge den berømte teclipper "Cutty Sark", som har været omtalt i sidste nummer af Laugsnyt, til Ole var på banen igen. Jan fik imidlertid tiden til at gå med at pudse vores messingklokke og hygge op om kursisterne. Vi takker vores medlemmer der underviste og gerne vil bruge en del af deres fritid til at dygtiggøre andre.

Generalforsamling og formandsskifte i februar måned. Et udvalg til at kigge vores vedtægter igennem, som måske kunne trænge til fornyelse hist og pist. Man skal jo følge lidt med tiden og gøre det attraktivt for nye medlemmer. Se endvidere referatet om generalforsamlingen og formandens beretning længere inde i bladet, eller på vores hjemmeside.

Pakkefest i marts måned, som nu ikke var en pakkefest, men en forårsfest med medbragt madkurv, kunne trække ca. 30 deltagere i deres festtøj. Der blev danset til vores nye musikanlæg med musikvideoer, leveret af Jan. Der var stemning for en ny fest næste år.

Ingen dødsfald blandt vores medlemmer dette forår. Vi har ellers stået hårdt for de sidste par år. Gennemsnitsalderen blandt medlemmerne er for højt. Lad os nu ikke tænke på det, men på at skaffe yngre medlemmer til klubben. Vi må håbe at vores nye maritime forening kan levere nogle nye, friske folk i tiden fremover, der kan bidrage med et frisk pust til foreningen. Vi er jo trods alt modtagelige for nytænkning i Bådelauget - eller det skal vi måske lige tænke over?

Renovering af Nysted Havn startede efter påsken, og der arbejdes stadig for at nå at blive færdige til tiden.

Søsætningen den 13. april gik som det plejer. Godt vejr med en enkelt regnbyge, og næsten alle både kom i vandet.

Standerhejsningen hvor ca. 30 personer deltog. Vores nye formand Preben Jensen ønskede alle en god sejlersæson, og forhåbentligt et bedre fiskeri end sidste år. Han bemærkede endvidere at Nysted Bådelaugs har fået ny hjemmeside, så man skal huske at kigge ind af og til, da man forsøger at holde siden opdateret med de seneste nyheder. Han takkede også de medlemmer som havde brugt tid på at undervise andre i edb og vores vinteraktiviteter med syning og splejsning. Efter tre høje hurraråb hejste næstformanden standeren, og man gik videre til næste punkt - dagens frokostanretning, bestående af sild, skipperlabskovs og ost.

Smakkebåden "Rigmor" blev søsat den 20. april i år under en lille ceremoni, der skulle markere dagen. Ceremonimester Sven Erik Hauberg gav Rigmor et par ord med ud i det våde element. Der var et lille traktement i form af øl og vand, Kaptajn Morgan rom og et stykke hjemmebagt kransekage, leveret af Hanne Hauberg.

Pinsemorgen var der morgenkaffe med tilbehør til de morgenfriske. Der var kun 13 morgenfriske denne dag.