Lise Foss Hansen (forrest) og Enikö Wiberg svinger penslerne. Foto: Richard Jensen

Forårsaktiviteter på stejlepladsen

Af: Enikö Wiberg
på vegne af udvalget som arbejder for bevarelsen af
MARITIME KULTURHISTORISKE ELEMENTER på havnefronten i Nysted.

Barkkedlen, også omtalt som barkovnen, kan blive ved med at byde på problemer, eller "udfordringer", som det jo hedder på nudansk. Finn Jensen, som fik entreprisen på behandlingen af murværket, er sandelig kommet på arbejde.

Allerede året efter at han havde afrenset, pudset og kalket efter alle kunstens regler, blev han nød til at genbehandle og i år var den gal igen. Efter at have konsulteret flere specialister, er konklusionen, at afskallingsproblemet skyldes, at når vandet fra havnen stiger op og står rundt om barkkedlen, suges saltindholdet ind i murværket og resultatet er, at pudsen stødes af. Han har nu givet det en anden form for kalkbehandling, som føres direkte på teglstenene, men også den behandling skal nok foretages ca. hvert forår. Efter kalkning skal der også males sokkel. Igen i år fik jeg den tjans, og jeg vil gerne indrømme at jeg, efter at have kravlet rundt om barkkedlen i godt et par timer, godt kunne mærke, at jeg ikke er 60+ længere. Træværket og kedellåget skulle også have en tur med tjære og maling, så Lise, Ib, Ole og jeg havde en aktiv og hyggelig eftermiddag. Men nu står barkkedlen også snorlige og klar til barkning. Vi har planlagt, at ét af "Rigmors" sejl bliver barket i dagene den 21. og 22. juni, lige før Sct. Hans aften. Medmindre vejrguderne kuldkaster vores planer, er barkningen gennemført når dette nummer af Laugsnyt er udkommet og derfor vil jeg berette om forløbet og resultatet i det næste nummer.

For de midler, som vi har modtaget fra Tuborgfonden, har vi produceret en infotavle, en folder med fotos, tegninger med tekst på tysk, engelsk og dansk og et foldet kort med den danske tekst. Infotavlen er sat op ved barkkedlen på stejlepladsen. Folderen uddeles gratis fra Bådelauget og fra havnefogedkontoret, mens kortet kan købes for 10 kroner inkl. kuvert. Fotoet på kortets forside viser hvor smukt og stemningsfuldt der er på Nysteds havn. Køb det og brug det til en hilsen til venner og bekendte.