Formandens hjørne

Tiden er inde til forandringer med bl.a. havnerenovering og revidering af klubbens vedtægter

Af Preben Jensen
Formand for Nysted Bådelaug

Det er med en god mavefornemmelse, at jeg har sat mig til min PC for at skrive denne indledning til Laugsnyt. Dels synes jeg, at vi kan se tilbage på en tilfredsstillende periode, og dels synes jeg, at der kan skimtes lys i horisonten med de nye tiltag der er sket.

I sidste Laugsnyt kunne vi læse om den kommende renovering af Nysted Havn, et projekt, der nu er i fuld gang, og som ivrigt følges af vore medlemmer fra første parket. Måske gættes der på, om man når at blive færdig til tiden?

Først for en lille måneds tid siden modtog vi besked fra "Danske Bank", at de nye fuldmagter var gældende. Så først nu fungerer Lasse som kasserer, Per som ølmand og jeg som formand i den nye bestyrelse, der blev valgt ved generalforsamlingen den 21. februar 2013. Der er dog ingen der har lidt nød af denne grund, da alt har fungeret som vant.

Ved generalforsamlingen blev der foreslået et udvalg der skulle gennemgå/revidere Bådelaugets vedtægter. Udvalget består af Tommy, Joanna og Per fra bestyrelsen, samt Kaj Kronborg og Richard Jensen uden for bestyrelsen, hvis man har nogle forslag hertil, kan man henvende sig skriftligt til udvalget, se opslag i Bådelauget eller besøg vores hjemmeside.

Ved generalforsamlingen var der et medlem, der gav udtryk for at "det bliver laugets død", hvis det kom på tale at vi overtog broerne (læs formandens beretning side 13). Jeg vil gerne her understrege, at vi ikke overtager noget uden, at alle konsekvenser er taget med i beregningerne, samt at det vi eventuelt overtager er fuldt ud funktionsdygtigt.

Vil vi udvikling eller afvikling? Ja svaret på dette er jo egentlig ganske let. Selvfølgelig ønsker vi at Bådelauget udvikler sig, så vi bliver sikret i fremtiden i forhold til kommende udfordringer. Det vi især har brug for er nye og gerne yngre medlemmer. Jeg håber og tror, at Smakkelauget kan blive et godt afsæt hertil. En anden og meget vigtig ting er, at vi gør alt for at bevare sammenholdet og klubfølelsen i Bådelauget, at vi bakker op omkring de arrangementer og andre tiltag, som bliver tilbudt i løbet af året.

Sammenhold betyder, at vi i lauget taler til og om hinanden i en positiv ånd og på en ordentlig måde. At vi aktivt bakker hinanden op og får løst og talt sammen om uenigheder med det samme og med den rette. Vi er dybt afhængige af hinanden i Bådelauget, og det er derfor vigtigt aktivt at vise, at vi vil hinanden.

Spørg derfor altid: Hvad kan jeg gøre for min klub,
og ikke hvad kan klubben gøre for mig.