Rapport fra stejlepladsen

Af: Enikö Wiberg
på vegne af udvalget som arbejder for bevarelsen af
MARITIME KULTUR-HISTORISKE ELEMENTER på havnefronten i Nysted

Barkovnens renovering er nu gjort færdig, men det gik ikke så glat som vi havde forventet. Vi løb ind i flere problemer. Da vi var klar til at sætte arbejdet med pikstensbelægningen i gang viste jordprøverne, at det jord der skulle fjernes for at skaffe plads til pikstenene, var stærkt forurenet og bortskaffelsen af jorden medførte en stor ekstraudgift i form af miljøafgift. Desuden viste det sig at selve kedlen var gennemtæret og der kunne ikke gennemføres en barkning uden at kedlen blev udskiftet. Endnu en ekstraudgift. Vi måtte lægge budgettet om og forhandle os frem til en måde vi kunne komme videre på. Det gik der en del tid med og da vi endelig nåede til en løsning af de økonomiske problemer og arbejderne kunne gøres færdig, var både sommer og eftersommer gået. Vi havde jo regnet med, at vi kunne nå at arrangere en barkedag mens der stadig var aktiviteter og mange mennesker på havnen.

Oldermanden fra Middelaldercenterets Råsejlelaug ville medvirke og give gode råd og vejledning, men da hverken Råsejlelauget eller Vikingeskibsmuseet kunne fortælle os hvor vi kunne købe catechou til barkningen, var det også lidt af et job at finde frem til en leverandør. Også det lykkedes, vi har fået leveret materialet og er klar til barkning i løbet af næste sommer.

Da en barkning strækker sig over det meste af et døgn, skal der være skiftende vagthold som holder øje med at barkelagens temperatur holder sig på et bestemt niveau. Hvis nogen har lyst til at være med, må de endelig melde sig til Formanden.

Som en sidste krølle på historien, vil jeg også lige fortælle, at Kommunepuljen, som vi sidst fik bevilget penge fra, forlanger, at vi skal føre regnskab med den tid vi bruger på projektet som "frivilligt arbejde". Vi blev selv forbløffede over resultatet. Vi er allerede i nærheden af 250 arbejdstimer inden vi skal i gang med at renovere den anden barkovn som står ved Krussels mole.