Formandens hjørne:

Stort frafald blandt Bådelaugets medlemmer

Af: Arkitekt Ole Wiberg
Fungerende formand for Nysted Bådelaug
1. december 2012

Spiritusbevillingen er nu på plads, modtaget fra kommunen for ca. en måned siden, så alle tørstige sjæle kan ånde lettet op og Per kan nu igen købe øl, vin og spiritus med god samvittighed. Det blev en god og aktiv sommer. Den midlertidige formand med mandskab fik det gode skib Emily II ud at sejle. Turen gik nordover gennem Guldborgsund til Smålandshavet hvor vi besøgte Fejø. Vi blev budt velkommen i det lokale bådelaug og blev inviteret på en øl, da vi forærede en stander til klubben. Det vil måske give good will for andre sejlere fra vores laug når de næste gang besøger Fejø.

Efter et par gode dage, forsatte vi sejladsen til Onsevig havn. Her har A.P. Møller og Hustrus Fond også været på færde, idet fonden har givet stor økonomisk støtte til istandsættelsen og restaureringen af havnen efter den store storm for 6-7 år siden. I nærheden af havnen, lige på den anden side af dæmningen, finder man et lille fiskerimuserum som de lokale har indrettet i det tidligere ishus og der står en barkkedel på den lille stejleplads. Et besøg kan stærkt anbefales.

Onsevig byder også på en anden oplevelse som er et besøg værd. Efter min mening, er Lollands bedste spisested "Den fuldkomne fisker". Spisestedet ligger ca 1 km fra havnen, ved Onsevig Camping, og selv den fungerende formand lod sig overtale til at spadsere turen. Ingen taxa på disse kanter, men det var anstrengelsen værd og en superb oplevelse for ganen. Efter at have slået mave gik sejladsen videre mod Langeland, men det er en anden historie.

Hjemme igen, blev der udarbejdet andelsbeviser til anpartshavere i Smakkelauget. Anpartsbeviserne skulle uddeles hvor ceremonimesteren skulle træde til for første gang. Der blev serveret CAPTAIN MORGAN rom til ceremonien. Husk at Bådelauget er anpartshaver og derfor kan du som medlem af Bådelauget, også blive medlem af Smakkelauget. Kontingentet er 500.- kr. om året og så er du sejlende!

Det maritime udvalg fik gjort bakkedlen færdig og der er lagt piksten omkring den. Den skal indvies til næste sommer hvor vi vil barke et bomuldsejl.

Det skønne festudvalg bliver ved med at overgå sig selv. Ved sommerfestens harmonikamusik blev der danset tæt "mand og mand" i mellem til "En sømand går ikke enegang". Frokosten efter bådoptagning og standerstrygning var også vellykket, har jeg hørt fra mange. En stor tak til Joanna og Sonja for deres indsats.

Husk at der er kursus i edb, rusesygning, tovværk og knob, syning af smakkesejl, og bygning af vores modelskibe, i efteråret og i starten af det nye år. Nytårsfrokost den 12. januar og generealforsamling den 21. februar, hvor der skal vælges formand og delvis ny bestyrelse. Vi skal også vælge ny kasserer da Lise stopper.

I det forløbne år, har Bådelauget mistet flere ældre medlemmer, som vi vil savne. De havde alle deres daglige gang i klubhuset. Vi mindes Niels Skåning, Thorkil Jensen, Hans Christensen og Kaj Jensen. Æret være deres minde.