Profil af en tilflytter:

Hvem kender havnefogeden i Nysted

Af: Alex Jensen, Nysted

Jeg er blevet bedt om at skrive et par sider til vores klubblad i Nysted Bådelaug som omhandler en tilflytter i Nysted. Derfor faldt det første valg på Sven Erik Hauberg, som flyttede til Nysted for 18 år siden og bor i Fiskergade, netop der hvor Havnegaden slutter, hvis man kommer nede fra havnen.