Nekrolog over Willy Jørgensen

Af: Alex Jensen, Nysted

Willy Jørgensen valgte denne dag - tirsdag den 24. januar 2012, årets første flotte dag, til sin sidste rejse. Stille vejr, blå himmel, fuld sol, ligesom han elskede det, og hvem kunne have ønske sig et bedre rejsevejr.

At rejse var ikke uvant for Willy, for han måtte ud på en større rejse, da han kun var 2 år gammel, en rejse fra de indonesiske øer til Holland. Willy blev født i byen Malang på Java den 15. juli 1945 af sin indonesiske mor, som nogle år forinden havde mødt Willys far, en dansk sømand, der sejlede med det gode danske skib "Jane Mærsk", som var blevet låst fast i Jakarta på grund af Japans invasion af de dengang hollandske kolonier Indonesien.

Parret rejste efter krigen til Holland, senere til Danmark, hvor de bosatte sig. Dette bragte Willy til Nysted, hvor han voksede op med 5 andre søskende, og forblev resten af livet.

Willys lyst og trang til havet hang dog i ham, og efter sin konfirmation købte han en ældre træjolle, der gav ham en del kvaler, men han kom da ud af Nysted Nor for at få det store blik over Østersøen. Dette gav ham kun endnu mere lyst til havet og de fjerne horisonter. Han fik den første hyre på en galease fra Fejø, der sejlede indenrigsfart, hvor han også flere gange kom til Nysted efter kalk fra det dengang eksisterende Nysted Kalkværk. Alting fik dog en ende og Willy besluttede sig for at se hele verden fra et skibsdæk, tog hyre i ØK for at komme ud på de store have, hvor alting skulle ses og opleves. Dette bragte ham på en af sine mange rejser tilbage til sin fødeø Java og byen Malang, som han omtalte så tit, når humøret var til at fortælle om erindringer fra sin tid på søen, en så anderledes verden.

Pligten kaldte, Willy indkaldtes til den Kongelige Danske Marine for at aftjene sin værnepligt i minestrygeren "Ulvsund", som var et af de erstatningsskibe, Danmark havde fået overdraget fra Amerika efter krigens afslutning. Under denne aftjening af værnepligten mødte han på et tidspunkt en ung kvinde Lissie, der var ansat på Nysted Børnehjem. De blev gift og fik to sønner.

Det var nu slut med at sejle på langfart. Willy startede med at arbejde på Nysted Trælasthandel, men havet trak som altid, og en karriere indenfor dansk færgefart og DSB påbegyndtes. Dette skal vise sig at holde det meste af livet, først på Storebælt senere på Østersøen, hvor han sejlede i "Kong Frederik IX" fra Gedser. Gode kollegaer gjorde, at han blev særdeles glad for at sejle på netop denne færge og omtalte tit de lykkelige år på færgen "Kong Frederik IX".

Fritiden blev brugt i hjemmet og på Nysted Havn, hvor han i 1971 var med til at stifte Nysted Bådelaug. I samme forbindelse udnævntes han til formand, en post han besad i mange år. Willy blev netop ved Nysted Bådelaugs 40 års jubilæum i 2011 æresmedlem, en udnævnelse han satte stor pris på.

Som altid skulle der ske noget nyt i Willys liv, og han startede en lokal afdeling af Dansk Amatørfisker Forening i Nysted, dels for at få indflydelse på udsætninger af fiskeyngel, men også for at fritidsfiskerne skulle stå sammen i en forening. Han blev senere udnævnt til kredsformand for Lolland-Falster og Sydsjælland, en post han holdt i mange år. Ikke kun fritidsfiskerne nød godt af hans selskab og hjælp. I Nysted Naverforening hvor han var medlem i 39 år, kunne han bidrage med hjælp til det daglige foreningsliv som kasserer. Ved den årlige fest i november, hvor rigtig mange beboere i Nysted og Omegn, satte stor pris på de altid veltillavede gule ærter, tilberedt af Willy, blev rost til stor glæde for ham.

Willy elskede naturen, havet og det frie liv, og han arbejdede indtil december 2011 med rensning og slåning af vandløb, og var netop gået på pension for at være mere sammen med sin Lissie, sine to sønner og børnebørnene.

Æret være Willys minde.