Nekrolog over Preben Rosenfold

På Nysted Bådelaugs vegne Ole Wiberg

Nysted Bådelaugs formand Preben Rosenfold er død, 71 år.

Han var født og opvokset i Nysted. I 1962 forlod han sin hjemby efter at have haft tre års militærtjeneste samt ansættelse hos DSB. Han var tilknyttet Maersk Data og Illums Bolighus, inden han blev selvstændig. I 1999 vendte han tilbage til Nysted.

Preben blev formand for Nysted Bådelaug i 2002.

Han var som formand primus motor for at klubben skulle overtage det tidligere bådeværft, der var ejet af Nysted Kommune, hvor klubben boede til leje. Kommunen ønskede huset nedrevet, da det ikke klædte havnen.

Der blev forhandlet om overtagelse, og det aftaltes, at Bådelauget overtog bygningen for en krone, og at klubben skulle restaurere og ombygge bådeværftet, så det var i harmoni med de eksisterende nyere bygninger og lokalplanen, samt at kommunens havneværksted skulle forblive i bygningen 10 år mere. Selvom der var modstand fra nogle af klubbens medlemmer, blev overtagelsen vedtaget.

Der blev udarbejdet program, ideprojekt til godkendelse af klubmedlemmer, kommunen og foreningen Havnefronten. Forslaget, som det ses i dag, blev vedtaget og der blev lavet projekt, indhentet byggetilladelse og håndværkertilbud.

Udover egenkapital blev der søgt fondsmidler, og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond gav tilskud, således at byggeriet kunne i gangsættes. Ombygningen stod færdig til indvielse i efteråret 2007.

Preben Rosenfold havde nået sit mål, givet klubben nye lokaler med mulighed for aktiviteter som rusesyning, net- og tovværkskurser, foredrag, møder og fester, samt båse til opbevaring af sejl og fiskeudstyr, samt senere mulighed for at oprette værksted for jolle- og motorreparation for klubbens medlemmer.

Andre aktiviteter, som Preben var medstifter af, var Det Maritime Kulturelle Udvalg, (også kaldet Duc d’albe-banden) som blev nedsat for at fremme vedligeholdelse og restaurering af historiske elementer og aktiviteter på Nysted Havn.

I anledning af Nysteds 600 års købstadsjubilæum gennemførte Nysted Bådelaug en rekonstruktion af de to Duc d’Alber, som står i Nysted Havn. Projektet blev finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond.

I 2011 gennemførte Nysted Bådelaug restaurering og rekonstruktion af den eksisterende barkkedel på stejlepladsen ved klubhuset. Projektet blev støttet af Thorkild Høeghs Mindelegat, STARK i Nysted og af Henrik Mortensen i Vantore.
I 2012 vil barkkedlen ved Røgehuset blive restaureret, finansieret af Kommuneplan-puljen, Guldborgsund.

Et projekt, som Preben Rosenfold løbende arbejdede med, men desværre ikke nåede at afslutte, var overtagelsen af det nedslidte slæbested og rampe, som bruges meget af klubbens medlemmer.

Inden Preben kom på hospitalet, nåede han at få gennemført indkøbet af en klubbåd, en ældre sejlførende fiskejolle. Det er en smakkejolle med motor, som er hjemmehørende i Nysted Nor.

Tak for hjælpsomhed, stor indsats og godt humør.

Æret være hans minde.