Formandens hjørne:

Der skal ydes en aktiv indsats fra medlemmerne

Af Preben Jensen
Formand for Nysted Bådelaug

Det er blevet efterår (snart vinter), jeg er netop kommet hjem fra havnen. Mens jeg gik rundt, spekulerede jeg over, hvad det egentlig er, der får en til at gå rundt på en kold og blæsende havn. På en eller anden måde føles det rart at gå der, se at bådene står godt og sikkert, og at alt ser ud som sidst jeg gik runden.

Efter tjekket på pladsen, hvor bådene står opbevaret for vinteren, vender man sig og ganske automa-tisk vandrer man hen imod Nysted Bådelaug, hvor man ved, at der er varme, lys og mulighed for en god snak.

Både udefra og indenfor ser vores Laug fantastisk flot og velholdt ud, hvilket er noget alle medlemmer burde værne om, derfor kan jeg kun på det kraftigste opfordre alle medlemmer til at være med til at yde en aktiv indsats for dette. Hvis klubben skulle betale for al vedligeholdelse (herunder arbejdsløn) skulle kontingent, udlejning og priser på drikkevarer sættes markant op.

Siden sidste blad har der været adskillige gode arrangementer i klubbens regi, mange glade med-lemmer har støttet op om disse, ligeledes har klubben fået stor anerkendelse udefra bl.a. for afhold-elsen af havneindvielsen. Hvilket forhåbentligt kan bruges positivt fremover.

Her i den kolde periode, hvor de fleste både er på land, bør medlemmerne holde øje med (og bakke op om) de forskellige kurser og andre arrangementer der gennemføres i lauget. Læs Laugsnyt og orienter Jer på vores opslagstavle.

Jeg vil gerne opfordre medlemmerne til at komme med forslag til os i bestyrelsen, hvis i har nogle gode ideer, der kan være med til at udvikle sammenholdet i vores klub. (f.eks skal sildesøndage genin-føres? fisketure? udflugter?).

Hvad 2014 bringer af oplevelser og udfordringer kan vi kun gisne om, men ved at vise opmærk-somhed, hjælpsomhed og forståelse for hinanden, vil endnu flere opleve, at det er dejligt at færdes på havnen. Lad os hjælpe hinanden med opmærksomme øjne og en hjælpende hånd så vi kan sikre, at vores klub består i mange år fremover, også selvom det desværre stadig kniber med nye og yngre medlemmer.

Til sidst. Spørg altid: Hvad kan jeg gøre for min klub,
og ikke hvad kan klubben gøre for mig.