Rapport fra stejlepladsen

Af: Enikö Wiberg
på vegne af udvalget som arbejder for bevarelsen af
MARITIME KULTURHISTORISKE elementer på havnefronten i Nysted

Udvalget, som arbejder for bevarelsen af maritime kulturhistoriske elementer på havnefronten, byder velkommen til 2 nye medlemmer som har overtaget Preben Rosenfolds arbejdsområder. Finn Rossdahl vil fremover være den der søger fondsmidler og varetager forbindelsen til fondene, og Lars Bille Hansen vil holde øje med økonomien. Ib Foss Hansen, Ole Wiberg og undertegnede, vil fortsat tage sig af deres hidtidige arbejdsområder.

Udvalget har i løbet af foråret fået tilsagn om støtte fra to kilder. Kommunepuljen har bevilget 45.000 kr. til færdiggørelsen af barkovnen på stejlepladsen og til istandgørelsen af den anden ovn ved Landts røghus. Beløbet rækker til pikstensbelægning omkring begge ovne og til istandsættelse af murværket på ovnen ved røghuset, men en retablering af tømmerkonstruktionen ved den ovn, må indtil videre vente. Tuborgfondet har givet tilsagn om med 15.000 kr. at støtte formidlingen af information om barkovnenes historiske baggrund og anvendelse.

Vi vil etablere infostandere og trykke foldere, lignende dem som vi fik fremstillet til Duc d’Alberne. Der vil blive barket sejl i stejlepladsens barkovn i forbindelse med Hajkutter festivalen. Tidspunktet vil blive bekendtgjort ved opslag i Bådelauget.