Medlemmer fra Dansk Amatørfiskerforening, Lolland-Falster afdeling. Fra venstre koordinator for åleudsætning på LF, Hans Hansen, formand for LF afdeling Louis Jubelsky, Richard Jensen, Svend Jensen og til sidst en medarbejder fra Jupiter Ål i Stege som var leverandør af glasålene.

Dansk Amatørfiskerforening udsatte 8.000 stk. glasål ved Nysted ved hjælp af lokale fritidsfiskere

Af: Richard Jensen
Redaktør af Laugsnyt

Onsdag den 3. juli blev der, i samarbejde med Dansk Amatørfiskerforening, udsat 8.000 stykker glasål i farvandet omkring Nysted. Nu gælder det om at give glasålene de bedste betingelser for at kunne overleve, netop ved at finde et sted, hvor bundforholdene gør det muligt at skjule sig i tangen, og hvor den har let adgang til føde. Det er svært at gemme sig for skarven og sortmundede kutlinger, som tager deres del af fiskeyngelen.

Glasålen
Glasålene er mellem 8-10 cm lange og omkring 2 år. De skal nu, de næsten 6-16 år, leve deres liv som guldål, og bliver først kønsmodne i en sen alder, for hannens vedkommende 8-9 år og hunnen mellem 13-16 år. De bliver nu, hvor de er kønsmodne, til blankål og vil trække mod Sargassohavet for at gyde - en vandring på 6-12 måneder. Efter gydningen dør de. Guldålen fanges fra april til oktober og blankålen om efteråret.

Ålen - en truet art
Ålen er nok den mest populære spisefisk, vi kan fange i de danske farvande. Den største kendte ål var 131 cm og vejede 4,15 kg. Fangsten af både guldål og blankål i Østersøen og Nordsøen er reduceret med ca. 75% gennem de sidste 20 år. Den farligste periode for ålen er i glasålstadiet, hvor den er mest sårbar, mens den vandrer op i floderne. I flere lande omkring Middelhavet er glasål en delika-tesse, som efter en tur i frituregryden, spises som snack. Mon ikke det er blevet reduceret en del, efter at åleforvaltningsplanen er sat i kraft. I Danmark opdrætter man glasålen med stor succes (se endvidere sidste nr. af Fritidsfiskeren). Ålen lever af småfisk, rejer, frøer, krebsdyr og snegle.