Smakkelauget finder grillen frem til deres klubaften

Nysted Smakkelaug startede sine sejlerdage sidst i august måned. Måske lidt sent, men da det var første gang, skulle vi vente til de fleste medlemmer havde holdt ferie og lign.

Af: Richard Jensen
Oldermand for Nysted Smakkelaug

Der var tre smakkebåde ude at sejle denne eftermiddag, som tog sig godt ud i Noret, og vejret bød på smukt sommervejr med meget lidt vind og fuld sol.

Tre medlemmer af lauget skulle undervises i at sejle med sejl og aflægge prøve på deres kunnen, med vores rigger Ole Wiberg som instruktør. Det er en prøve, som er obligatorisk for dem der ønsker at sejle i smakkebåden. Der er også påtvunget et kursus om motorlære ved vores maskinmester Alex Jensen. To medlemmer bestod prøven denne dag, en enkelt ville gerne have lidt ekstra sejltid før prøven.

Efter sejladsen var det tid til hyggeligt samvær over en pilsner og et glas Kaptajn Morgan. Mange fremmødte medlemmer, nogle med fruer, hyggede sig ved Bådelaugets lokaler, hvor aftenens grillmester sørgede for, at ingen gik sultne hjem. En hyggelig aften, som vi har i sinde at fortsætte med den næste sæson, hvor vi afholde sejlerdage hver torsdag eftermiddag med efterfølgende klubaften, hvis der er tilslutning til det. Bådelaugets medlemmer er naturligvis velkomne til at deltage, hvor man kan få en sejltur og være med til at hygge sig efterfølgende. Hvis du ønsker en sejltur, kan du henvende sig til laugets oldermand, som sørger for at der er plads til dig i en af bådene.

- Så frem i skoene og vær med til et mere aktivt foreningsliv.