Færøjolle til Nysted Smakkelaug

Af: Richard Jensen
Oldermand for Nysted Smakkelaug

Nysted Smakkelaug er nu ejer af en Færøjolle som skal istandsættes i vinteren 2014/2015. Det er en jolle der er bygget af lærk på eg, og har stået under tag de sidste 10 år.

Efter nærme iagttagelse og opmåling, ser den faktisk rigtig sund ud, men der skal gøres en del, da ræling og en del andre småting skal skiftes. Den skal endvidere have nyt ror og en ny mast med sejl, så der ligger en del arbejde forude.

Formen på jollen er rigtig flot og meget søstærk, da den er bygget til at kunne klare bølgerne ved Færøernes kyster. Jollen har Smakkelauget fået forærende af Jakob Jensen, der bor i Kettinge og er bror til Brian Bladt, som er vores seneste nye aktive medlem.

Der skal nu skaffes penge til istandsættelsen, som beregnes at løbe op i ca. 18.000 kr. med mast og sejl. Nysted Smakkelaug har endvidere planer om indkøb af endnu en træjolle, en Kertemindejolle som endnu er i privat eje af nogle af Smakkelaugets medlemmer.