Dagsorden

Nysted Bådelaug ordinære generalforsamling den. 22. februar 2019 kl. 19:00

1. Valg af dirigent

2. Valg af 3 stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Kasserens aflæggelse af regnskab i revideret stand

5. Valg af aktive bestyrelses medlemmer
    Tommy Frederiksen. (Ikke på valg)
    Alex Jensen. (Ikke på valg)
    Benny Svendsen (På valg ulige år)
    Nyt bestyrelsesmedlem (På valg ulige år)
    Ny suppleant for aktive medlemmer (På valg hvert år)

6. Valg af passive bestyrelsesmedlemmer
    Bestyrelsesmedlem for passive medlemmer. 
    Svend Christiansen (På valg hvert år) 

    Suppleant for passive medlemmer 
    Thomas Aagaard. (På valg hvert år)

7. Valg af 2 bilagskontrollanter
    Bilagskontrollant 1.
    Lise Hansen (På valg hvert år)

    Bilagskontrollant 2.
    Sven Jensen (På valg hvert år)

    Suppleant for bilagskontrollant
    Per Carstens & Anne Svendsen (På valg hvert år)

8. Indkomne forslag

9. Fastsættelse af næste års kontingent

10. Eventuelt

Bestyrelsen
Nysted Bådelaug