Savgylten, som ikke er så sjælden i de danske farvande, men ses ikke så ofte i farvandet ved Nysted, kendes på det grønlige skær og den sorte plet på halestilken. Foto: Brian Bladt

En sjælden fisk fanget ved vandet omkring Stubberup

En revfisk, som måske er kommet for at blive ved det menneskeskabte
rev omkring vindmøllerne.

Af: Alex Jensen

I denne forunderlige verden sker der meget nyt i en tid med global opvarmning. Med denne ændring af hele strukturen inden for marinebiologi, bliver man gang på gang overrasket over nye arter, der dukke op, som man normalt ikke ser på vore kanter. Jeg blev i august kontaktet af Brian Bladt, som havde fanget en underlig fisk i Klejkulen, og efter nøje at have studeret det medsendte foto, kunne jeg konstatere, at jeg heller ikke havde set en sådan fisk før.

Efter at have kontaktet Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Institut for Akvatiske Ressourcer, kunne specialkonsulent i fiskepleje, DTU Aqua, Mads Christoffersen med sikkerhed konstatere, at det var en lille revfisk (savgylt) som sjældent bliver over 25 cm, men skulle alligevel være ret almindelig i danske farvande, hvor der findes rev. Hvordan den er havnet på det flade vand er ikke til at få rede på, men det er jo en sjov historie om en lille fisk, som er et sted, den ikke burde være.

Savgylten er en typisk læbefisk, som er lidt højere i kropsformen end havkarussen. Som en fast del af dragten findes der dog en sort plet midt på halestilken. Denne plet ses hos alle savgylter i Danmark. Ofte har de enkelte skæl en sort søm, således at hvert skæl synes markeret. Gennemgående er det især de grønlige farver, som dominerer, således at fiskene er særdeles velcamouflerede i vegetationen.

Arten færdes i løse stimer i tangvegetationen. Dog er de reproduktive fisk territoriale. Hannerne bygger rede af tang i hvilke æglægningen foregår. Om sommeren kan det observeres, at de ynglende fisk danner par, og at parrene holder sig til deres territorium. Reden med æg bevogtes af hannen i 1-2 uger indtil klækningen. Savgylten er tæt knyttet til tangvegetationen, og er særdeles velcamoufleret i klørtang og blandt havskræpper - den bryder sig ikke så meget om ålegræs. Finder man savgylten i ålegræs, er det almindeligvis yngre eksemplarer på steder, hvor bestanden er meget tæt.

Savgylten findes ved Adriaterhavet, langs Middelhavets nordkyst og Vesteuropas kyster til det mellemste Norge samt ved Færøerne og i Østersøen omkring Bornholm.