Flere nøglefiskere til Nysted-området

Af Richard Jensen
Redaktør af Laugsnyt

I samarbejde med Dansk Amatørfiskerforening, Dansk Fritidsfiskerforbund og DTU AQUA Fiskepleje (Danmarks Tekniske Universitet) er der tilmeldt to nye nøglefiskere, som skal være med til at registrere fiskebestanden i området mellem Nysted/Rødsand og Nysted/Stubberup.
Der er nu tre nøglefiskere i Nysted, da Jesper Brylle overtog nøglefiskeriet efter Børge Ellehauge for en del år siden, med området lige uden for Nysted Nor.
Det drejer sig om optælling, artsbestemmelse og måling af fiskene de første 10 dage i hver måned i sæsonen, det gælder også i juni og juli måned, hvor der er fiskestop efter ål med kasteruser for fritidsfiskere. Fiskeriet gælder både for garn og ruser og kan ses på vandet med vager og røde flag påført teksten ”Nøglefisker - DTU/AQUA”.
Der skal være en afstand på mindst 1.5 km mellem nøglefiskernes redskaber, som svarer til lidt under 1 sømil (1.852 meter).