Det ulønnede frivillige arbejde er en vigtig del af klubbens fællesskab

Af Preben Jensen
​Formand for Nysted Bådelaug

Det er atter blevet sommer og bådene er igen tilbage i deres rette element, hvilket jo pynter utroligt meget på hele havnen. Desværre bliver det fortsat nemmere og nemmere at få en plads ved broerne, da antallet af både og joller i havnen fortsat er faldende. Igen var det Arne, der sørgede for dette uden nogle problemer, og Arne er allerede bestilt til den modsatte øvelse den sidste lørdag i oktober måned.
Efter bådudsætningen var der standerhejsning og hygge i klubhuset med de sædvanlige velsmagende retter, sild, skipperlabskovs og ost.
Som sædvanen tro er der i vinterhalvåret blevet afholdt kursusaftener, hygge og fester i klublokalet. Kursuslærerne og festudvalget skal hermed have stor tak for dette ulønnede arbejde. Et arbejde, som de heldigvis har lovet også vil fortsætte fremover.
Disse klubaftener er noget som vores medlemmer ser frem til, og de er samtidig uundværlige for den fællesskabsfølelse, der efter min mening bør være i en klub som vores.
Vores slæbested fungerer nu og vognen kører uden problemer til glæde for både medlemmer og andre (betalende) brugere. Tak til ”Slæbestedsudvalget” for et godt arbejde, som heldigvis udmundede i et godt resultat, idet jeg mener dette er en nødvendighed for vores klub.
Til sidst vil jeg slutte mit indlæg med at kommentere lidt på de læserbreve, som har været bragt i dagspressen vedrørende bygning af værksted på havnen. Bådelauget og Smakkelauget er to forskellige foreninger med hver deres bestyrelse. Bådelauget ejer værkstedet, men har lejet det ud til kommunen, som så har givet Smakkelauget lov til at benytte dette i nogle vintermåneder. Ud mod parkeringspladsen er der 4 udlejede bokse, som giver Bådelauget en fast indtægt på ca. 6000 kr. årligt. (penge som klubben ellers skulle skaffe på anden vis). Ved generalforsamlingen i februar blev der nedsat et udvalg, som skulle komme med forslag til, ”hvad skal værkstedet bruges til fremover”. (måske udlejning? måske depot? måske?)
Til allersidst. Spørg altid: Hvad kan jeg gøre for min klub, og ikke hvad kan klubben gøre for mig.