Formanden har ordet

Endnu en fiske- og sejlersæson er overstået, og heldigvis har vi ikke været udsat for alvorlige ulykker i forbindelse med fiskeriet og hyggesejladserne. Igen har Arne sørget for at jollerne er kommet sikkert på land, denne gang uden problemer med vandstanden så alt forløb let og smertefrit. Nu er det så op til os ejere at sørge for, at de og redskaberne bliver klar til næste sæson. Efter årets "bådoptagning" var der standerstrygning og spisning i Lauget, hvor der var fuldt hus (46 tilmeldte) og som vant var menuen sild, skipperlabskovs og ost.

Ved standerstrygningen sidste år gav jeg udtryk for optimisme og tro på, at den nedadgående kurve vedrørende fangsten af fisk var knækket. Angående ål var min optimisme nok for stor, idet de fleste nok kan være med rent vægtmæssigt, men ikke stykmæssigt. Til gengæld holdt den heldigvis stik angående rejerne, hvilket jeg håber vil smitte af på ålefiskeriet de kommende år. I skrivende stund fortæller rygterne, at fiskeriet efter ørreder går ganske fint, så der går nok nogen tid før også de små både skal op på land. I år har jeg ikke nogen historie om min "skibsdreng Brian", men til gengæld en fra min nabo "slagteren": Han sidder i sin jolle og har netop ordnet ugens fangst; en tysk lystsejler kommer nysgerrigt forbi og spørger "vie viel", han svarer "6 styk", lidt efter kommer hun tilbage rækker ham 12 euro og siger "2 styk bitte". Lettere befippet rækker han hende 2 stegeål, idet han tænker, dem har jeg ikke råd til at spise.

Angående fester og andet socialt samvær i klubben er det gået upåklageligt. Hornfiskekonkurrencen, pinsemorgen, sommerfest og standerstrygning. Alle forløb upåklageligt, og bestyrelsen har fået stor ros herfor, men ikke kunne have klaret uden hjælp fra "Festudvalget", stor tak til dem. Igen i år har det været en fornøjelse at se den aktivitet, som Smakkelauget har lagt for dagen vedrørende klubaftener, sejladser og andet samvær. Noget der fortsat er til gavn for hele Bådelauget. Stor tak til alle Jer, som medvirker til at vores klub fortsat er et rart, godt og sobert sted at komme.

Her i vintersæsonen vil jeg opfordre alle medlemmer til, at holde øje med de forskellige kurser og andre arrangementer, der bliver afholdt. Læs Laugsnyt, besøg vores hjemmeside, og hold Jer orienteret på vores opslagstavle.

Til Sidst. Spørg altid: Hvad kan jeg gøre for min klub, og ikke hvad kan klubben gøre for mig.