Formandens beretning fra generalforsamlingen i Nysted Bådelaug den 28. februar 2014

Af Preben Jensen
Formand for Nysted Bådelaug

Vi har i år måttet sige farvel til 3 medlemmer af Nysted Bådelaug.
Frank Bred, Bent Albretsen og Per Madsen.

Lad os sammen mindes Dem ved et minuts stilhed. Æret være Deres minde.

På sidste generalforsamling blev det vedtaget at nedsætte et udvalg, som skulle revidere Bådelaugets Vedtægter, udvalget blev nedsat den 12. marts og kom til at bestå af Tommy Frederiksen, Per Carstens og Joanna Marcussen (alle fra bestyrelsen) plus Kaj Kronborg og Richard Jensen (begge udenfor bestyrelsen). Udvalgets forslag er blevet fremsendt til samtlige medlemmer og vil blive fremlagt som pkt. 5.

Barkekedlen er blevet færdiggjort og har været taget i brug 2 gange. Første gang den 21. og 22. juni (bomuldssejl til ”Rigmor”). Anden gang den 5. og 6. august i forbindelse med Hajkutterfestivalen (sejl til Middelaldercentret). Trods visse bekymringer i det ”Maritime Udvalg”, lykkedes det begge gange at skaffe frivillige fra Bådelauget, til at stå for barkningen, selv om det er et arbejde, der står på i over et døgn. En stor tak til alle, der var med til at vise Bådelaugets flag for omverdenen.

Et andet sted, hvor vi ikke kan undvære medlemmernes opbakning er når vi afholder ”arbejdslørdag”. Den 14. september arbejdede 15 medlemmer med at rengøre og vedligeholde Vores klubhus både udvendigt og indvendigt, men der er sagtens plads til flere. Resultatet af det frivillige arbejde er til gavn for alle medlemmer, og andre der færdes i og omkring klubben. Endnu engang tak til alle der hjalp, et arbejde vi ellers skulle have betalt os fra.

Der er i løbet af året blevet afholdt 6 bestyrelsesmøder.

Faste punkter: Godkendelse af referat. Siden sidst. Nye Medlemmer. Evt. klager.Forslag til/fra bestyrelsesmedlemmer. Kommende arrangementer. Eventuelt.

Her følger en kort gennemgang af ”de vigtigste beslutninger”.

12/3-2013: Faste punkter gennemgået. Konstituering, vedtægtsudvalg nedsat, ny kasserer og stigning på 20 kr. af fødselsdagsøl. Fremover kan alle bestyrelsesmedlemmer udleje Bådelauget.

4/6-2013: Faste punkter gennemgået. Ekstra rengøring om onsdagen, skibsur sendes til autoriseret urmager. Per Carstens kigger efter ny ølautomat til klubben.

13/8-2013: Faste punkter gennemgået. Det blev vedtaget at binde 3 gange 100 000 kr. i henholdsvis 1, 2 og 3 år.

8/10-2013: Faste punkter gennemgået. Dankort til Joanna, forslag fra vedtægtsudvalget blev repræsenteret og sendes ud til medlemmerne, ny bevillingshaver søges.

17/12-2013: Faste punkter gennemgået. Priserne på øl og vand fastholdes foreløbigt, der indkøbes en ny printer, der blev nedsat et udvalg vedrørende slæbestedet (foreløbige medlemmer OW og PJ flere efterlyses). OW gennemgik SMAKKELAUGETS nye vedtægter og bestyrelsen i BÅDELAUGET godkendte, at anpartsbeviset blev afløst af et ”Sejlrets bevis”.

30/1-2014: Faste punkter gennemgået. JM aftaler opfølgende kursus vedrørende hjertestarter og JM vil starte spisning op i Bådelauget første gang den 5/4-2014.

PJ`s foreslåede dagsorden til generalforsamlingen blev godkendt, og forslag til nyvalg blev drøftet og fremlægges på denne generalforsamling.

Stor tak til hele bestyrelsen for et godt og sobert arbejde gennem hele året.

Årets aktiviteter:
9/3-2013: Fest med medbragt madkurv: Der var ca. 30 medlemmer, som deltog i denne nyskabelse, hvor det nye musikanlæg og Jan Marcussens videotek skabte en god og uforglemmelig fest.

13/4-2013: Bådudsætning og Standerhejsning: Efter Arne havde klaret søsætningen var der frokost i Bådelauget. Lidt over 30 nød menuen, som sædvanligt bestod af sild, skipperlabskovs og ost.

20/4-2013: Bådelaugets nye gren SMAKKELAUGET søsatte den første jolle ”Rigmor”, Ceremonimester Hauberg holdt tale, hans kone Hanne havde bagt og det hele blev skyllet ned med øl, vand og rom.

11/5-2013: Hornfiskekonkurrence: 5 både og 11 fiskere fangede tilsammen 104 hornfisk. Vinder Rene Petersen med 20 stk, 2ér Alex Jensen med 18 stk. Bådførerpræmien gik til Richard Jensen.

19/5-2013: Pinsemorgen: Kaffe og brød for de morgenfriske, rygterne siger, der var 13 friske, der deltog.

24/8-2013: Sommerfest: Helstegt pattegris med tilbehør, dans og levende musik og knapt 50 deltagere gjorde denne dag til en god og festlig oplevelse.

6/9-2013: Indvielse af vores nyrenoverede havn, klubben lagde lokaler til og fik stor ros. Personligt håber jeg, at byrådet vil huske dette, når vi næste gang snakker ”slæbested”.

26/10-2013: Bådoptagning og Standerstrygning: Igen klarede Arne optagningen og herefter var der sædvanen tro sild, skipperlabskovs (tak til Niels) og ost.

7/12-2013: Julegløgg og juleklip: JM gav udtryk for, at man skulle prøve igen, selv om opbakningen havde været for lille. (god hygge, god gløgg og god stemning).

11/1-2014: Nytårsfrokost: Endnu en succes. Over 50 deltagere, god stemning og en lækker frokost.

Stor tak til Vores Festudvalg : Joanna og Sonja (plus Jan og John), som har ydet en fantastisk indsats gennem året.

Alle ovennævnte arrangementer kan man følge med i på Vores flotte hjemmeside. Eller ved at læse Laugsnyt.

Stor tak til IT-OG BLADUDVALG: Richard Jensen, Alex Jensen og John Slot.

Som afslutning på min beretning (som jeg har forsøgt at lave nogenlunde kronologisk), vil jeg vende tilbage til Bådelaugets vinteraktiviteter.

Rusesyning, splejsning, modelskibe og syning af smakkesejl. Disse aktiviteter fortsatte i nogle uger efter sidste generalforsamling (ofte over 20 kursister).

Rusesyning og renovering af smakke nummer 2 er stadig i gang i indeværende sæson (omkring 14 kursister).

På denne måde omfavner disse  klubaftener (der foregår 10 onsdage i rap) hele denne beretning. Det er blandt andet på denne måde, vi er med til at bevare det maritime islæt i Nysted Bådelaug.

Stor tak til klubbens undervisere, Richard, Alex og Svend. Også stor tak til Joanna, Jan og Per for god opvartning.

Til sidst. Spørg altid: Hvad kan jeg gøre for min klub,
og ikke hvad kan klubben gøre for mig.