Formandens beretning

Generalforsamlingen den 24. februar 2017

Vi har i år måttet sige farvel til 5 medlemmer: Leo Thorsen, Poul Erik Larsen, Preben Palle Jensen, Orla Johansen og Børge Ellehauge.
Lad os sammen mindes Dem ved et minuts stilhed.

Æret være Deres minde.

I slutningen af 2016 var vi desværre udsat for ikke mindre end 3 indbrud i november og december, hændelser som vi dags dato ikke har det fulde overblik over rent økonomisk.

Dog ved vi, at selvrisikoen her løber op i ca. 25000kr.

Først i 2017 blev vi så ramt af Stormfloden, skaderne der fulgte hermed er endnu ikke udbedret, og her mangler vi også det fulde overblik. Dog ved vi, at selvrisikoen her løber op i 17000kr.

Tak til alle der mødte op og hjalp ved disse 4 uheldige episoder.

Nu til noget lidt sjovere:
Barkekedlen har igen været taget i brug til barkning af sejl i forbindelse med ”Hajkutter Regattaen”. Endnu engang lykkedes det for det ”Maritime Udvalg” at skaffe frivillige nok til at stå for barkningen, selv om det jo er et arbejde, der står på i over et døgn.

 I forbindelse med festlighederne på havnepladsen, kunne man igen opleve Smakkelauget`s arbejde, samt lære lidt om splejsning og knob.

 Hele året igennem har man kunnet nyde synet af ”Smakkerne og deres røde flag”, når Noret blev sejlet tyndt, især om torsdagen.

 Igen i år en stor tak til alle medlemmer, som er med til at vise ”Bådelaugets flag” for omverdenen. 

Et andet sted, hvor vi ikke kan undvære medlemmernes opbakning er, når vi afholder ”arbejdslørdage”. Den 19. marts 2016 og igen den 8. oktober 2016 var der planlagt rengøringslørdage. Her mødte der ca. 20 medlemmer op og hjalp med, at rengøre og vedligeholde Vores Klubhus både udvendigt og indvendigt, men der er sagtens plads til flere.

Her vil jeg nævne, at næste planlagte arbejdslørdag er den 25. marts 2017.  Resultatet af det frivillige arbejde er til gavn for alle medlemmer, og andre der færdes i og omkring klubben. Endnu engang tak til alle der hjalp, et arbejde vi ellers skulle have betalt os fra.

Der er i løbet af året blevet afholdt 9 bestyrelsesmøder.

Faste punkter: Godkendelse af referat. Siden sidst. Nye Medlemmer. Evt. klager.

Forslag til/fra bestyrelsesmedlemmer. Kommende arrangementer. Eventuelt.

Her følger en kort gennemgang af ”de vigtigste beslutninger”.

03-05-2016: Konstituering. To nye aktive medlemmer. PJ overtager udlejning af lokalet.  Bjørn Ohl sponsorerede et maleri af Skovgaard.

08-06-2016: Bådelauget var blevet sprøjtet mod edderkopper. Tre nye medlemmer, heraf en passiv. Begyndende debat om at skifte øl-leverandør. Ib Schelde sponsorerede en skulptur af Bishoff, PJ lovede at lave en opsats til denne. Kommende arrangementer blev fastsat. 

20-09-2016: Fire nye medlemmer, heraf to passive. Klage over at bådelauget ikke blev låst om aftenen. Smakkelauget ville hente øl mod et passende sponsorat fra bådelauget. PJ havde lavet aftale med Daglig Brugsen Nysted. Projektet blev vedtaget enstemmigt af bestyrelsen. To tilbud om maling af Strandvejen 8 blev debatteret.

18-10-2016: Et nyt aktivt medlem. Debat om fødselsdags-øl. Overskud af øl tilfalder bådelauget efter to dage. Hvis et medlem vil have råderet over sine øl, er prisen det dobbelte. PJ havde lavet et årshjul, der gik fra den 29/10 2016 til 28/10 2017. Maling af Strandvejen 8 tilfaldt Schouws malersvende. Nye priser i automaten, og Maribo udgår.

29-11-2016: Ekstraordinært møde. Indbrud/hærværk blev gennemgået. Ny-indkøb af flaskeautomat, fotoalarm og køleskab. Udskiftning af låse i døre. Bestilling af nyt pengeskab. AJ og PJ tog sig af anmeldelse af sidste indbrud. Et nyt passivt medlem. AJ ville udarbejde en bartender-liste, der skulle virke indtil øl-automaten kom.

13-12-2016: Penge fra forsikringen var begyndt at komme, men ingen oversigt over hvad de dækkede. Der var lavet nye nøgler. Bartender-listen blev sat i værk fra 16.00-18.00. Ny flaske-automat blev lovet i uge 8 eller 9.  

10-01-2017: Endnu et indbrud blev debatteret. Alarmen var gået 03.51. Vagten kom 03.59. Tyvene var allerede væk. Seks fotos af to unge drenge kunne desværre ikke bruges. Beslutning om at købe en ekstra fotodetektor. LH kunne oplyse om erstatninger fra forsikringen, men der manglede stadig overblik. LH fortalte om 20-25 medlemmer, som var i restance. AJ og OW lovede at tage sig af skaderne opstået ved stormfloden. PJ oplyste, at han havde modtaget to forslag til behandling i værkstedsudvalget. Indkaldelse af møde inden generalforsamlingen.

31-01-2017: AJ og OW berettede om forløbet efter stormfloden og erstatning fra stormrådet. Det vides endnu ikke, hvor høj erstatningen bliver. Men kravet bliver på ca. 220000kr. Et nyt aktivt medlem. PJ gennemgik dagsordenen til generalforsamlingen.

21-02-2017: PJ sagde, at vedrørende indbrud og hærværk var der ikke de helt nye ting. AJ gav en briefing vedrørende stormflodsskaderne. Enkelte tilbud skulle ændres pga. erstatningens omfang. Første marts starter genopførelsen af vægge og paneler. Herefter går det slag i slag med genopbygningen. Erstatningskravet er nu reguleret ned til knap 175000kr. Pga. uregelmæssigheder bliver vi nødt til at ansætte en anden rengøringshjælp. PJ fortalte, at værkstedsudvalget enstemmigt pegede på Smakkelaugets forslag, som ikke medfører nogen udgift for Bådelauget. Se punkt 7. Bestyrelsen tildelte et medlem en karantæne på 3 mdr.

Stor tak til hele bestyrelsen for et godt og sobert arbejde gennem hele året.

Årets aktiviteter:
02-04-2016: Bådudsætning og Standerhejsning: Efter Arne havde klaret søsætningen, som forløb uden nævneværdige problemer, var der frokost i Bådelauget. 38 nød menuen, der som sædvanligt bestod af sild, skipperlabskovs og ost.

15-05-2016: Pinsemorgen: Kaffe og brød til de morgenfriske, rygterne siger atter, at stemningen var god blandt de ca. 25 deltagere, og noget man ønsker at bibeholde.

21-05-2016: Hornfiskekonkurrencen forløb helt fint. Alt forløb som det plejer. Rene Pedersen vandt igen og bådførerpræmien gik til Richard Jensen.

20-08-2016: Sommerfest: Helstegt pattegris med tilbehør, igen i år leveret af Yvonne Larsen. Underholdning af to harmonikaer og en sangerinde. Til næste år kommer Per Mortensen alene. De ca. 50 deltagere gjorde denne dag til en god og festlig oplevelse.

29-10-2016: Bådoptagning og Standerstrygning: Igen klarede Arne optagningen uden problemer. Herefter var der sædvanen tro sild, skipperlabskovs og ost.

03-12-2016: Julegløgg og julehygge: Forløb fint med ca. 30 deltagere deriblandt 3-4 børn. Men det var flest voksne, som klippede og klistrede. PJ fik megen ros for sin gløgg.

31-12-2016: Nytårsaften med ca. 30 tilmeldte. Efter sigende en god og hyggelig fest, som bestemt bør gentages. Maden, som var veltillavet og god blev leveret af Yvonne.

21-01-2016: Nytårsfrokost: Endnu en succes. Omkring 40 deltagere, god stemning og en ”lækker frokost”. Som blev leveret af Yvonne.

Stor tak til Vores Fest-udvalg : Joanna og Sonja, som har ydet en fantastisk indsats gennem året.

Også tak til Jette, som aldrig er bange for at træde til, når det kniber.

Alle ovennævnte arrangementer kan man følge med i på Vores flotte hjemmeside. Eller ved at læse Laugsnyt.

Stor tak til IT-OG BLADUDVALGET: Richard Jensen, Alex Jensen og John Slot.

Som afslutning på min beretning (som jeg igen har forsøgt at lave nogenlunde kronologisk), vil jeg vende tilbage til

Bådelaugets vinteraktiviteter:
Rusesyning, splejsning, modelskibe og arbejde med smakker på værkstedet. Disse aktiviteter fortsatte i nogle uger efter sidste Generalforsamling (ofte over 12 kursister).

Vinteraktiviteterne er stadig i gang i indeværende sæson, men der er sagtens plads til flere.

På denne måde omfavner disse klubaftener (der foregår 10 onsdage i rap) hele denne beretning. Det er blandt andet på denne måde, vi er med til at bevare det maritime islæt i Nysted Bådelaug.

Stor tak til klubbens undervisere, Alex og Svend. Også stor tak til Joanna og Per for god opvartning.

Til sidst. Spørg altid: Hvad kan jeg gøre for min klub, og ikke hvad kan klubben gøre for mig.

Preben Jensen.