Ophalervogn og skinner er meget medtaget, og kan bryde sammen når som helst.

Formandens hjørne:

Færre både med faste pladser i Nysted Havn

Af: Preben Jensen
Formand for Nysted Bådelaug

Det er blevet sommer og bådene er tilbage i deres rette element, hvilket efter min mening pynter utroligt meget på hele havnen. Desværre bliver det stadig nemmere og nemmere at få en plads ved broerne, da antallet af både og joller i havnen fortsat er faldende. Hvilket ikke kun skyldes de stigende pladspriser, men især faldende muligheder for fiskeri i vores område. Det er især sandsynligheden for at fange en ret ål (eller fjordrejer nok til en hyggelig aftenstund), der bliver mere og mere vanskelig. Der er medlemmer af klubben, der er flyttet til andet ”farvand” for fortsat at have mulighed for en rimelig fangst, og dermed fisk på bordet.

Men nu til noget meget mere positivt, siden sidste LAUGSNYT har der været gang i flere forskellige gode aktiviteter. Udover klubbens gode fester (tak til festudvalget), tænker jeg især på rusesyning for ”dem der nægter at give op”, samt renovering af smakke nr. 2. (”Hanne” skulle gerne ligge i vandet ved siden af ”Rigmor”, når dette nummer af LAUGSNYT udkommer). Disse klubaftener er noget som vores medlemmer ser frem til, og de er samtidig uundværlige for den fællesskabsfølelse, der efter min mening skal være i en klub som vores.

Til sidst vil jeg slutte mit indlæg med at fortælle lidt om "Slæbestedsudvalget”
Den 3. juni mødtes vi for første gang, og blev enige om at arbejde på at overtage og renovere slæbestedet, da dette er en nødvendighed for vores klub. Det var en sag, der gik i hårdknude under Rosenfolds formandskab, idet kommunen forlangte en ekstaordinær arbejdsindsats af Nysted Bådelaug, (rengøring af havnens arealer, herunder også tømning at skraldespande, græsslåning og rengøring af de offentlige toiletter o.s.v.) hvis ”bommen” skulle følge med. Nu er skinnerne og vognen efterhånden i så dårlig en forfatning, at det hele kan bryde sammen når som helst. Derfor arbejder vi på at overtage det uden bom.

Til allersidst. Spørg altid: Hvad kan jeg gøre for min klub,
og ikke hvad kan klubben gøre for mig.