Formandens hjørne:

Stort antal fanget fisk vender den nedadgående kurve

Af: Preben Jensen
Formand for Nysted Bådelaug

Sommersæsonen er overstået, og ”Arne” har sædvanen tro sørget for, at bådene står sikkert på land. Så nu er det op til os ejere at sørge for, at de bliver plejet og passet og gjort klar til næste sæson.

Selve optagningen af bådene tog lidt længere tid end vant, idet ”Arne” på grund af vandstanden måtte hente dem omme i havnen og transportere dem til pladsen ved Bådelauget. Dette blev dog taget godt og Joanna gav udtryk for, at der var en god stemning i Bådelauget under optagningen. Herefter var der standerstrygning og frokost i lauget, hvor 36 medlemmer nød menuen, (sild, skipperlabskovs og ost).

Ved standerstrygningen kunne jeg fortælle, at det for første gang i flere år så ud, som om den nedadgående kurve var knækket. Idet det angående fangsten af fisk faktisk ser ud som om, der er fanget flere i år end i de foregående år både af rejer, ørreder og ål. Jeg har før nævnt min ”skibsdreng Brian”, som eksempel. I sæsonen 2013 ikke èn spiselig fisk, i år stegte ål 3 gange, plus en ret til sin mor og far samt røgning af ål to gange.

Jeg vil nævne arbejdslørdagen den 6. september, hvor 24 personer mødte op, (hvilket er det største antal jeg kan mindes), og næsten nåede igennem den arbejdsliste, som Ole Wiberg havde lavet. Et uvurderligt arbejde, som klubben ellers skulle have betalt sig fra, og som er med til at bevare og styrke klubfølelsen, sammenholdet og ikke mindst forståelsen for hinanden. Ligeledes vil jeg ikke undlade at nævne Kaj Mattson, som uden vederlag har totalrenoveret klubbens bagagevogn, det var faktisk kun gummihjulene, der blev genanvendt.

Siden sidste blad har der været adskillige gode arrangementer i Bådelauget, hvor glade medlemmer har støttet op og givet bestyrelsen og de andre frivillige hjælpere mange anerkendende ord. For mig, som formand, har det været en sand fornøjelse at se og opleve den aktivitet, som Smakkelauget har lagt for dagen vedrørende sejladser og andet samvær. Noget der kun kan gavne vores klub, og allerede kan ses på medlemstallet.

Her i den kolde periode vil jeg opfordre alle medlemmer til, at holde øje med (og bakke op om) de forskellige kurser og andre arrangementer der gennemføres i Bådelaugets regi. Læs Laugsnyt, besøg vores hjemmeside eller hold Jer orienteret på vores opslagstavle.

Til sidst. Spørg altid:
Hvad kan jeg gøre for min klub, og ikke hvad kan klubben gøre for mig.