Formanden ser lyst på fremtiden:

Fangster af ål er stigende efter lavkonjunktur

Igen er en fiske- og sejlersæson forbi, og heldigvis har vi ikke været udsat for alvorlige ulykker i forbindelse med fiskeriet og hyggesejladserne. Arne sørgede endnu engang for, at jollerne kom sikkert på land, denne gang måtte han på grund af vandstanden hente dem henne i havnen, men bådoptagningen forløb alligevel hurtigt og uden problemer. Nu er det så atter op til os ejere at sørge for, at de og redskaberne bliver klar til næste sæson. Efter årets ”bådoptagning” var der standerstrygning og spisning i Lauget, hvor der var tilmeldt 36 medlemmer, som vant var menuen sild, skipperlabskovs og ost (plus stegte ål foræret af Smakkelauget).

Ved standerhejsningen den 2. april udtrykte jeg håb om en god sæson vedrørende fiskeriet. Forrige år var min optimisme nok for stor, men i denne sæson mere passende, idet de fleste kan være med både vægtmæssigt og stykmæssigt. Min optimisme vedrørende rejerne ser ud til at holde (hvem har ikke fået en rejemad i år?), hvilket jeg fortsat tror vil hjælpe på ålefiskeriet. Personligt gik fiskeriet efter ål ganske godt (bedste sæson i flere år), indtil jeg brækkede armen (gik glip af fiskeriet i oktober måned) og måtte have hjælp til at få ruserne op. Igen i år har jeg ingen god historie om min ”skibsdreng Brian”, da han fortsat er sygemeldt. Men min anden nabo (slagteren), fortæller, at indeværende sæson har været den bedste i de år han har fisket. Endnu et tegn på optimisme.  

Angående fester og andet socialt samvær i klubben er det gået upåklageligt. Hornfiskekonkurrencen, pinsemorgen, sommerfest og standerstrygning. Alle arrangementer forløb fint, og bestyrelsen har fået stor ros herfor, men kunne ikke have klaret det uden hjælp fra ”Festudvalget”, stor tak til dem. Igen i år har det for mig været en fornøjelse at se den aktivitet, som Smakkelauget har lagt for dagen vedrørende klubaftener, sejladser og andet samvær. Noget der fortsat er til gavn for hele Nysted Bådelaug.

Jeg håber og tror på en fremtid for Smakkelauget; også selv om Guldborgsund Kommune i oktober måned (med afslag på ønsket byggeri) smed noget, der minder om en betonklods ind foran denne gren af Vores klub. Det er nu vi som klub skal vise, at vi står sammen og fortsat ønsker udvikling af klubben. Personligt håber jeg på endnu flere positive aktive medlemmer i Bådelauget, således at vi i ”moderklubben” kan støtte op om nye tiltag fra Smakkelauget når/hvis de kommer. Tak til alle Jer, der medvirker til at klubben fortsat er et rart, godt og sobert sted at komme.

Her i vintersæsonen vil jeg opfordre alle medlemmer til. At holde øje med de forskellige kurser og andre arrangementer, der bliver afholdt. Læs Laugsnyt, besøg vores hjemmeside, og hold Jer orienteret på vores opslagstavle.

Til Sidst. Spørg altid: Hvad kan jeg gøre for min klub, og ikke hvad kan klubben gøre for mig.

Preben Jensen