Fra årets standerstrygning:

En blæsende og regnfuld sæson med gode fangster af ål og rejer til de fleste fiskere

Af Preben Jensen, formand

Kære medlemmer, så er vi endnu engang samlet, fordi tiden er kommet, hvor ”Bådelaugets” stander skal stryges, dette markerer jo at fiske- og sejlersæsonen er overstået for i år. Der er igen gået et halvt års tid siden jeg stod her sidst, og Tommy Frederiksen kravlede op og hejste standeren den 22. april 2017.
På grund af en defekt kran måtte vores vognmand Arne Pedersen i år udsætte bådoptagningen til den efterfølgende lørdag,  den 4. november, hvor han regner med, at reparationen er overstået. Han har fortalt mig, at han er villig til at komme en aften, hvis der skulle være nogle der er forhindret denne dato.  

Stor optimisme
Jeg udtrykte den 22. april sidste år håb om en god sæson, og angående ål var min optimisme passende, idet de fleste i denne sæson har landet flere ål end sidste år. Ligeledes har rejefiskerne ingen grund til klage, da fiskeriet heraf er gået over al forventning. Yderligere har der været en fornuftig bifangst af både torsk og fladfisk. Personligt tror jeg på, at grunden hertil er den stigning i antallet af rejer, der startede sidste år, har været medvirkende hertil. Vi mennesker ville jo også nødigt opholde os, hvor vi ikke kunne få noget at spise. Personligt gik fiskeriet efter ål ganske godt, den bedste sæson i flere år, indtil jeg fik besøg af nogle sæler, som ikke selv gad at fange deres føde. Heldigvis forløb sommersæsonen uden nogle alvorlige uheld i forbindelse med fiskeriet og hyggesejladserne.
Desværre har vi igen været udsat for et tyveri, hvilket har kostet os ca. 2.000 kr. i udgifter, bare politiet kunne fange de idioter!
Angående fester og andet socialt samvær i klubben er det gået upåklageligt. Hornfiskekonkurrencen som Johnny Pedersen vandt i år, pinsemorgen og sommerfesten. Alle er arrangementer som forløb upåklageligt og som bestyrelsen igen har fået ros for, men kunne ikke have klaret det uden hjælp fra vores nye festudvalg. Stor tak til dem!

Udlejning af værksted
Bestyrelsen er nået til enighed med Smakkelauget vedrørende leje af 30 % af værkstedet. Vi afventer stadig svar fra kommunen vedrørende leje af 50 %. Vi har et mundtligt tilsagn herom fra i sommers. De sidste 20 % beholder vi selv, hvilket har medført muligheden for et mageskifte af et af skurene på stejlepladsen, så der ikke længere er en venteliste her.

Nye tiltag af festudvalget
Festudvalget har barslet med et nyt tiltag ”Spise sammen”, hedder det. En to-retters menu til en 50’er. Første gang er den 17. november 2017.
Stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, tak til vores ”festlige udvalg”. Tak til ”ølmanden”. Tak til it- og bladudvalget og tak til alle jer der medvirker til, at ”Bådelauget” fortsat er et rart, godt og sobert sted at komme.