kertemindejolle

Gamle damer og deres mange skrøbeligheder

Af Richard Jensen
Oldermand for Nysted Smakkelaug

Skrøbeligheder gælder ikke kun for den menneskelige race, men også for både i særdeleshed. Vores nye smakkejolle viste sit sande indre, da vi begyndte renoveringen. Vi vidste naturligvis, at kølen var lidt medtaget, men da vi begyndte at ”klæde hende af”, var hun noget mere skrøbelig og nedbrudt end først antaget. Nå, men pyt! - Vi skiftede kølen, så den kan holde de næste mange år frem. Der begyndte nu et større arbejde med at tilhugge egetræet med en skarøkse, som kræver en del øvelse, og der er kun et medlem, som behersker denne kunst, men ved fælles hjælp blev den tilpasset og monteret.

Afslibning af jollen ud- og indvendig krævede, at alle påmonterede dele først skulle afmonteres, før man kunne skrabe den gamle lak af. Der skal nu bejdses med trætjære, som man gjorde dengang, så årene i træet stadig bibeholdes synligt, og man kan nyde det smukke træ. Trætjære bruger man også til at imprægnere træet med, for at gøre det mere holdbart på sigt. Vi skulle gerne holde vedligeholdelsen på jollen nede på det minimale, så der kan bruges mere tid på sejlads og med at renovere nye tilgang af joller, som hovedsageligt skal være af træ.

Der blev også lavet forskellige ting på ”Rigmor II”, ikke at forglemme. En udbygning af roret, så den kunne blive mere manøvredygtig. Der blev ligeledes lavet ny rigning til Rigmor, en løsning med wirer, der skulle gøre den mere stabil under hård vind.

Der har i vinterens løb været tilgang af to nye medlemmer til Smakkelauget og til arbejdsholdet, som altid kan bruge folk, der har skruet hænderne rigtigt på. Sonny Kallehave og Arne Andersen - velkommen til dem.

En dejlig overraskelse var, da vi fik foræret tre smakkesejl til en af jollerne, som vi skal renovere næste vinter. Sejlene er ganske gode; flot syet og ser ikke ud til at være ret gamle. Tak til Niels Gartig i Gedser for denne flotte gave til Smakkelauget, som vi vil anvende med stor fornøjelse. Det er dejligt at vi er betænkt med sådanne brugbare gaver. Det viser jo, at der er andre personer end medlemmerne i Smakkelauget, der ønsker at bevare traditionen af sejlads med småbåde, som det foregik før i tiden - uden motor, men kun med vinden og sejlene til hjælp.