Hajkutterdage a lá Nyhavn

Af: Richard Jensen
Redaktør af foreningsbladet Laugsnyt

Nysted Hajkutter Festival 2014 med havnestemning á la Nyhavn, skyldtes ikke kun det gode vejr, men også de 20 hajkuttere og ledsagerbåde, der anløb Nysted havn disse dage.

Den første weekend i august måned bar præg af sejlads. Det var weekenden, hvor der blev afholdt Hajkutter Regatta, og denne gang med rigtig flot sommervejr, også med styrtregn, som oversvøm-mede hele pladsen - men pyt, man kunne altid finde læ for regnen i et af teltene - ikke mindst vores lokale "Skipperknejpe", der var med for anden gang. Et rigtigt stort trækplaster, hvor man også kunne lære at splejse tovværk, med flere interesserede elever, som blev undervist af Alex Jensen. Knejpen var igen i år pyntet flot op med masser af sand på gulvet, garn og ruser som venligst var udlånt af lokale fritidsfiskere. Barkede sejl fra Nysted Smakkelaug, som også var til stede med en udstilling af den næste smakkejolle, der skal renoveres den kommende vinter, hvor Nysted Smakkelaug arbejder hver onsdag aften. Den er desværre mere medtaget endt først antaget og renoveringen vil nok forløbe sig over de næste to vintre.

Hos Anker og Niels kunne man købe frokost med fiskefrikadeller, fiskefileter eller en dejlig fiske-tallerken med stjerneskud. Salget gik forrygende, oplyses det fra de to herrer, der åbnede teltet allerede om lørdagen.

Marinehjemmeværnet var til stede med telt og brochurer, der kunne fortælle om deres virke, eller måske var der nogle, der kunne tænke sig at blive medlem.

Dampmaskiner og teknolegetøj, som vi, der er gamle nok, husker fra barndommen. "Salle" fremviste stolt hvordan damp kunne bruges som drivmiddel i tiden fra før man gik over til dieselmaskiner, som jo er noget mere støjende.

Små modelskibe og et telt, hvor børnene selv kunne sætte præg på deres eget sejlskib, som efterfølgende kunne afprøves i bassinet som var opstillet.

Smakkesejlads flere af dagene hvor Nysted Smakkelaugs medlemmer sørgede for, at der var en god stemning ved havnebassinet og i noret.

Det Maritime Kulturelle Udvalg barkede sejl til en af Middelaldercenterets både - denne gang til "Ask". Det var vores egne medlemmerne fra Nysted Bådelaug, der stod for at holde gryden i kog i mindst 20 timer på den rette temperatur.

Den nyrenoverede slæbebåd fra Nakskov var også ankommet, for at blive vist frem for interesserede. Gamle brandbiler, veteranbiler, amerikanske flydere og gamle motorcykler kunne også beskues på havnen i disse dage.

Modelflyveklubben gav opvisning på havnen ved Krusells Mole med deres små fly, som drønede ud over havnen mellem masterne, dykkende ind til landing ved Landts Røgehus, hvor biologen havde placeres sine ruser, der blev brugt til at vise og fortælle børnene om, hvad der kunne fanges i noret. Der blev da også fanget et par store ål.

Det store festtelt fra foreningen var godt besøgt, og med optræden af forskellige kunstnere, musikalske grupper og orkestre, gav det en rigtig god stemning til langt ud på aftenen.

- Sandt at sige, gav det en stemning som i Nyhavn disse dage. Der var forskellige arrangementer spredt over det meste af havnearealet, der strakte sig fra Landts Røgehus til Nysted Bådelaug, og med kanonsalut fra "Den lille skanse", gled hajkutterne afsted på regattaen til Rostock, som igen i år blev vundet af den polske hajkutter "Olander". En enkelt hajkutter blev forsinket til sejladsen, da deres skibshund forlod havnearealet under kanonsalutten. Den blev heldigvis fundet i god behold, og deres sejlads kunne fortsættes.