Information fra bestyrelsen april

Stormflodserstatningen var nu afsluttet og det endte med et lille overskud på DKK. 745,29 når selvrisiko på 14 % var fratrukket erstatningen på DKK. 181.323,57.

Standerhejsning forløb godt med glade medlemmer og rigtig god mad, lavet af festudvalget. Igen stor ros til festudvalget.

Nyt passivt medlem blev godkendt. Ib Varman, Dybvangen 24, Herlev.

Benny Svendsen havde i forbindelse med sejllads til juletræet med Finn Rossdahl, fået en anmodning om at der bliver lavet en mindeplade over de medlemmer, som er bisat til søs på positionen 54 37.957`N / 11 43.838`E så også eftertiden kender til det, vi enedes om at det skulle være en træplade med messingskilte som kan hænges i Bådelauget. Der bliver lavet en note på pladen om hvad det drejer sig om. Hovedsalig bliver det til brug for medlemmer, men også ikke medlemmer kan komme i betragtning på mindepladen, hvis Bådelauget kender til bisættelsen, eller medlemmer har været involveret i bisættelsen til søs.

Tommy Frederiksen havde fået forespørgsel om der kunne deltages fra Bådelaugets side den 15. juni 2019 med fane, for at fejre Dannebrogs 800 års fødselsdag. Dannebrog er verdens ældste nationalflag og ophav til alle de skandinaviske korsflag. Sjovt nok har symbolet for kristendommen overlevet så længe, selvom Skandinavien nok er den mindst religiøse del af Vesteuropa. Legenden fortæller, at flaget faldt ned fra himlen i 1219 i et slag mod Esterne ved Tallinn. Kong Valdemar II greb det lige før det ramte jorden. De fleste danskere har et ganske nært forhold til flaget. Det er sandsynligvis ikke noget vi går og tænker over i hverdagen, men når vi ser flaget ude af kontekst f.eks. som pynt ved et supermarkeds fødselsdagstilbud eller når VM heltene hyldes, kommunikerer det direkte til vores følelser. Helt uden ord. Desværre findes der ikke en fane i Bådelauget, så deltagelsen må blive på sidelinjen og vi må nøjes med flagstangen.

Hornfiskekonkurrencen den 11. maj 2019 kl. 08:00 ser ud til at falde ud til vores fordel hvad angår hornfisk, der fanges nu hornfisk ved Helsingør og det plejer at tage 14 dage inden de indfinder sig her, på dagen serveres der krabbesalat, koldrøget ørred og gammel ost.

Der var nyt fra højtvandsudvalget som havde kikket på forskellige løsninger på at sikre mod stormflod. Løsningen med watertubes rundt om bygningen bliver dyrt, og kan ikke umiddelbart håndteres uden maskiner. Der var set på en løsning med et fundament rundt om bygningen hvori der kan monteres elementer. Der arbejdes fortsat med sagen, også med de klimaforanstaltninger og beredskab som Guldborgsund Kommune er involveret i, hvor der skal sikres på udsatte steder med 2.20m som højeste vandstand.

Regnskab fra festudvalget som viste et overskud på knap DKK. 12.000,- som var båndsat til blåtur. Festudvalget ønskede at holde blåtur i august 2019. Bestyrelsen vedtog at blåturen skal holdes i stedet for sommerfesten den 17. august 2019 og der vil være en egenbetaling for deltagelse på DKK. 100,- pr. person for busturen og frokost. Det bliver med Per Jensen som chauffør og turen arrangeres af festudvalget. Det vides endnu ikke hvor blåturen går hen eller hvor der spises frokost. De resterende penge som evt. måtte mangle til turen, dækkes af Bådelaugets konto. Forfriskninger under busturen afholdes af Bådelauget.

Richard Jensen fortalte lidt om de nye tiltag for de fire maritime foreninger på Nysted Havn. Et møde var afholdt i Nysted Sejlklub med medlemmer af bestyrelserne fra Nysted Sejlklub, Nysted Roklub, Nysted Smakkelaug og Nysted Bådelaug om fælles løsninger for klubberne og for havnen i Nysted, et samarbejde på tværs af foreningerne til fælles løsninger, også for at stå stærkere overfor Guldborgsund Kommune. Der var blevet talt om en muslingefarm som skulle rense vandet i noret. Afmærkning af sejlrende i Skovrenden, så det var lettere for større både at kunne navigerer til Stubberup osv. Der afholdes et nyt møde med de fire foreninger i Bådelaugets lokaler den 14. maj 2019 kl. 19:00.

Redaktøren var blevet forespurgt om de fire foreninger kunne være fælles om vores Laugsnyt, som udkommer to gange om året. Redaktøren havde taget et udkast med, om hvordan bladet ville tage sig ud med plads til alle fire foreninger. Det enedes vi om at give accept på, at fremtidssikre og at lave fælles medlemsblad, som skal hedde noget andet end Laugsnyt f.eks. Havnenyt eller Havnebladet. De fire foreninger skal være fælles om at bidrage med nyt til bladet og de fælles udgifter, der måtte blive. Bladet vil blive under vores redaktørs ledelse og design.

Bestyrelsen