Informationer fra bestyrelsen – august 2019

AJ-blåturen forløb fint og økonomisk set blev det til kun en lille udgift for Bådelauget på ca. DKK. 800,- for de forfriskninger som blev nydt i og uden for bussen. Selvbetaling for turen lød på DKK. 100,- pr. person som skulle gå til delvis dækning af frokost på Klintholm havn, restbeløb på DKK. 49,- blev betalt af festudvalget sammen med bussen og rundvisning på Møns Bryghus i alt DKK. 15.241,- et lille overskud på DKK. 736,50 indsættes på driftskontoen under festudvalget. De fleste havde givet udtryk for at de var tilfredse og fornøjet med blåturen. Ved ankomst til Nysted Bådelaug ca. kl. 18:00 blev der serveret røde pølser i rigelige mængder for de trætte blåturs deltagere.

Lars Nielsen, Frederiksberg med sommerhus i Nysted blev godkendt som passivt medlem.

Jacob Kimer Jørgensen, Havnegade, Nysted blev godkendt som passivt medlem.

John Hansen, Rødby blev godkendt som aktivt medlem via Smakkelauget.

TF- aktivitetskalenderen som skulle behandles ved dette møde blev udsat til næste møde i september, RJ laver et overslag med datoer som kan kordineres med andre klubber som måtte have et arrangement på samme dato.

AJ-Spis sammen dag starter nu i næste måned den. 14. september med Flæskesteg, tilmeldingsliste er ophængt og for en gangs skyld er den ikke overtegnet med tilmeldinger, vi var enige om at tilmeldingerne nok skulle komme inden tidsfristens udløb.

RJ-fortalte lidt om hvordan det var gået med bladet Havnenyt og at der stadigvæk var sponsorer som ikke havde betalt for annonce i bladet.

Stubberup Bådelaug ønskede at være med i Samarbejde på tværs af foreningerne og samtidigt være med i bladet Havnenyt, det blev vedtaget at bestyrelsen. Indlæg fra Stubberup skal skrives og sendes til redaktøren online som vedhæftet Word fil, redaktøren læser korrektur på deres indlæg.

Der var stillet forespørgsel fra Stubberup Bådelaug om de kunne købe sig ind i et hjørne af Bådelaugets hjemmeside, dette blev afslået af bestyrelsen som ikke ønskede indlæg fra andre foreninger på hjemmesiden, hjemmesider er i dag er let at oprette og ved henvendelse til vores webmaster kunne der sikkert fås nogle ideer til Stubberups hjemmeside.

RJ-Der var tilfredshed med de barkede sejl som blev barket under Hajkutter Regatta. Sine Jensen havde fået barket to sejl var yderst tilfreds med projektet. AJ-Bådelauget var igen vært ved natmad til hundevagten og der blev sponsoreret 2 øl pr. mand som var i vagtplan.

AJ-søgte efter afløsning som øl mand i uge 37, TF lovede at sørge for opfyldning på hylder og skabe hvis der skulle mangle.

Bestyrelsen