Information 30-07-2019

TF-oplyste at flere medlemmer ønskede nye termokander, idet de syntes at de gamle ikke længere holdt kaffen varm. Vi enedes om indkøb af 10 nye kander.

TF- flere medlemmer ønskede en vandstandsmåler i havnen ved flydebroen. AJ-taler med Guldborgsund kommune Jørgen Hileke om mulighederne.

TF- Bådelaugets spiritus bevilling bruges ved Hajkutter Regatta i Skipperknejpen, hvor der skal sælges spiritus. Diverse papirer er i orden og politi har godkendt brugen af bevillingen.

Lisbeth Hart Hansen blev optaget som passivt medlem.

Bent Hoffmann blev optaget som passivt medlem.

Svend Erik Dvinge blev optaget som aktivt medlem.

Linda Ringsted Mikkelsen blev optaget som passivt medlem.

AJ-der er nu tilmeldt 41 medlemmer til festudvalgets Blåtur så der er endnu plads til 9 medlemmer.

Arbejdslørdagen den. 12. oktober flyttes til lørdag den. 19. oktober på grund af udlejning af lokalet til Niels Jørgen Hansen

RJ-Der var indkommet meget stor ros fra annoncørerne for bladet. RJ-havde fået en henvendelse fra formanden fra Stubberup Bådelaug om de også måtte være med til bladet.

AS- kunne fortælle at Tømremester Hans som har til huse i den nedlagte trælast havde bygget en model af sømærket som vil blive placeret på havnepladsen under Hajkutter dagene. AS-tænkte at ansøgning til Mærsk fonden kunne sættes på sømærket til orientering for de besøgende på havnen.

Hvis muligt - afholdes næste bestyrelsesmøde den.  27. 08. 2019 kl. 19:00

Bestyrelsen