Information fra bestyrelsesmødet den. 25. juni 2019

Ved spis sammendag hvor festudvalget serverede gammeldags oksesteg var der tilslutning af 42 glade medlemmer og gav et pænt lille overskud igen, til lotteriet var der sponsoreret et patchwork tæppe af Anne Lise Jensen, som indbragte en pæn lille sum som hensættes til blåturen som afvikles den. 17. august 2019. Pinsebrunch blev afholdt pinsedag søndag den. 9. juni kl. 10:00 med tilslutning af 24 medlemmer gav et lille underskud på – DKK. 72,-

Skovrenden er nu var farbar med ny opmærkning ved stenene, og at man stadigvæk skal passe på hvis afmærkningen havde flyttet sig i stormvejr, de nye ankre har endnu ikke nået at suge sig fast i havbunden. Den nye afmærkning er lavet af fjernvarme PVC rør og alle beslag er i A4 Rustfrit stål, ved indsejling og udsejling af renden er der afmærket med ekstra afmærkning så forskellen ses. Reflekser på afmærkningen er refleksbånd i rød og grøn, der holdes grøn til styrbord ved gennemsejling fra Nysted til Stubberup. Materialerne er leveret af Jesper Dose og en håndfuld af Bådelaugets aktive medlemmer har sat renden som kan ses på Navionics elektroniske søkort App. Skovrenden er sat i forbindelse med Nysted havns maritime foreningers sammenarbejde.

Det oplyses at der havde været en del uro i forbindelse med pladsleje på bådpladser i havnen, Guldborgsund kommunes oplyste stigning på DKK. 120,- pr. plads slog ikke til idet mange fik en stigning på DKK. 1.200,- pr. plads, så en ny opmåling af pladserne på flydebroen blev udført af Havnefoged Gerhard Kähler og Mikkel Nielsen inden folk modtog deres opkrævninger. Det var op til folk selv at afgøre om de ville finde en billigere plads eller en anden havn blev det oplyst af havnefogeden.

Afmærkning med gult på parkeringspladsen foran Bådelauget bliver måske udført, Formanden lovede at tale med Guldborgsund kommune som havde ansvar og kunne give tilladelse for denne afmærkning blev udført.

Redaktøren oplyste at det nye blad ”Havnenyt” som de fire maritime foreninger i havnen er fælles om, er nu udkommet og respons fra medlemmer, annoncører og andre som har modtaget denne første udgave afventes. Bladet omdeles med adresselabel og uden indpakning til nærområdet, de resterende 20 styk. Sendes med posten i konvolut til DKK. 20,- pr. brev. Opkrævning til kontingent som plejer at følge bladet bliver nu udsendt pr. mail efter mallinglisten, de medlemmer som ikke har e-mail adresse vil få opkrævningen tilsendt eller overdraget personligt.

Maritim forening kunne berettede om sømærket som skal renoveres og at ansøgning til Mærsk fonden var indsendt, der afventes svar. Tilbud fra flere entreprenører var modtaget og billigst var Troels Jørgensen med DKK. 336.000,- tilbuddet er gældende indtil 1. september 2019 og udførelsen af arbejdet er henlagt til entreprenøren om hele sømærket skal fjernes og kopieres eller renoveres på stedet. Barke kedlen var nu renoveret efter stormfloden hvor stormflodsudvalget henlagde DKK.6.000,- til håndværkerudgifter. Arbejdet blev udført af Nysted Murerfirma John Madsen som har fjernet det ødelagte materiale og isat armeringsjern i revner og udskiftet fuger samt pudset op. Der må ikke kalkes før sensommeren. Bådelaugets røg ovn har også fået en ansigtsløftning.
Bestyrelsen