Nysted Smakkelaug får smakkesejl forærende af tidligere sømand Niels Gartig i Gedser

Af: Richard Jensen
Redaktør af foreningsbladet Laugsnyt

Reparationer og vedligeholdelse af træbåde tager tid og ikke mindst at priserne på materialer er stærkt stigende i disse år. Det er altid dejlig for sådan et Smakkelaug, når man får noget brugbart forærende, også noget som man kan bevare for eftertiden. Vi har siden vi oprettede vores forening modtaget flere gode ting til vores smakkelaug. En kasse med specialværktøj til bådebyggeri af forhenværende skibstømrer Bent Larsen, Nysted og sidst tre smakkesejl af Niels Gartig i Gedser til en smakkejolle.

En færøjollen fik vi forærende af Jakob Jensen i Kettinge, som havde den stående under tag. En manglende ønske vi ikke rigtig har fået plads endnu, er et godt og velfungerende værksted, hvor vi kan renovere og opbevare vores joller.

Det er jo svært at leje sig ind i private lokaler, da vores økonomiske formåen ikke tillader dette, så hvis man læser dette og har noget ekstra plads man gerne vil udlåne til vores Smakkelaug, kan man henvende sig til oldermanden for Smakkelauget. Se under fanebladet "Smakkelaug".