Laugsnyt - Set i bakspejlet...!

Af: Richard Jensen
Redaktør af foreningsbladet Laugsnyt

Før sin død var Preben Rosenfold foregangsmand for det nye Laugsnyt,
som han jo ikke nåede at se som et helt færdigt produkt.

Jeg, som webmaster for vores lille forening, blev selvfølgelig spurgt til råds af vores daværende formand. Vi blev enige om at prøve med et par enkelte numre, også for at lodde stemningen og se, hvordan laugets medlemmer ville modtage og bruge denne moderniserede udgave af bladet.

Det blev så til fem numre med det nye design. Nogle medlemmer har givet udtryk om både godt og skidt. Det er jo kun godt, at man kan give udtryk for sine meninger, - man kan jo ikke gøre alle tilfredse i denne lille verden. Der har dog heldigvis været flest positive tilkendegivelser.

Vi har haft flere gode artikler og personskildringer i bladet, som nogle dog mener, ikke skulle bringes. - Vi har haft informationer fra vores andre udvalg ”Det Maritime Kulturhistoriske Udvalg” og ikke mindst Smakkelauget. Der har også været flere gode og aktuelle artikler om havnerenoveringen af Ole Wiberg og senest om slæbestedet.

Tilstrømningen og interessen for stof til dette blad, har ikke været særlig stor. Der er åbenbart ingen, der finder det nødvendigt at være medbestemmende for bladets udvikling og hvilke informationer, der skal udgives til bladets læsere, ej heller at indsende kommentarer og meninger.

Jeg, som redaktør og mine to trofaste medarbejdere, bruger en masse tid på at skrive, redigere og designe dette blad. Det er et stykke frivilligt foreningsarbejde vi udfører, og det skal selvfølgelig betragtes som sådan. Det skal dog på ingen måde lyde som utilfredshed, da vi jo alle sætter en ære i at levere et godt blad, men vi er nød til at skabe en dialog om bladets fremtid. Skal vi stoppe eller skal vi fortsætte udgivelsen i en reduceret udgave?

Vi har jo en hjemmeside! - Skal vi eventuelt bruge den mere til informationer, så vi kan undvære klubbladet. Det ville absolut ikke være noget problem, da smartphone og ipad er opfundet, som er et godt alternativ til pc’en, og kan medbringes på samme måde som et blad.

Der findes jo en masse godt læsestof på hjemmesiden, næsten det samme som udkommer i bladet. Men som sagt, nogle vil hellere have et stykke papir i hænderne og er ikke til moderne teknologi.

Dette er kun min helt egen personlige mening og som redaktør vil jeg være ked af, at lukke bladet og sige, at dette er mit absolut sidste nummer af Laugsnyt. Det kan jo på et eller andet tidspunkt være nødvendigt, når manglende stof og indlæg fra medlemmerne udebliver. Et blad består ikke kun af artikler, men også af ideer og vigtig information til medlemmerne.

- Kom nu helt frem i skoene og luft dine ideer og tanker til bladudvalget. Hvis det kniber med at sætte ordene sammen, hjælper vi dig gerne med at skrive en artikel eller et indlæg til bladet.