Hvad skal vores værksted bruges til efter 2017, hvor lejemålet udløber?

Guldborgsund Kommune, der har lejet Bådelaugets værksted siden 2007, udløber til december 2017. Spørgsmålet er nu: - Hvad skal det så bruges til? Der kan findes mange anvendelser for lokalet, og for at være lidt på forkant, er der blevet nedsat et ”Værkstedsudvalg”, for at finde frem til det bedste formål og evt. andre mulige løsninger.
Hvis Guldborgsund Kommune fortsat ønsker at leje det mod betaling, kunne det jo indbringe en pæn leje. Har vi råd til at sige nej til denne ekstra indtægt, eller skal vi selv finde anvendelse for lokalet? Bygge det om og udvide klublokalet til 80 personer, nyt køkken, flere bokse, toiletter eller lagerrum. Mulighederne er mange. Vi kan vel heller ikke undvære et værksted til vore mange gøremål.
Hvis du vil være medbestemmende, skal du skrive dit forslag, evt. med tegninger, og indsende det til bestyrelsen for Nysted Bådelaug, som vil sørge for, at sende det til Værkstedsudvalget. Husk, at det skal være skriftligt, og mærk kuverten ”Værkstedsudvalg”.