Flere legater til Nysted Smakkelaug

Af: Richard Jensen
Oldermand for Nysted Smakkelaug

Kertemindejollen som Smakkelauget har planer om at købe,
skal nu renoveres i denne vinter. Laugets medlemmer starter deres
vintersysler onsdag den 20. november 2013.

Fredag den 1. november modtog Nysted Smakkelaug 25.000 kroner i støtte fra Thorkild Høeghs Mindelegat til renovering af en af vores smakkejoller. Endvidere har vi fået 10.000 kroner i støtte af Sydfynske Dampskibsselskabs Fond til køb af Kertemindejolle.

Vi har en Færøjolle, der skal renoveres i vinteren 2014-2015, hvis det kan klares på en vinter, som vi ikke tror, men det må vi se til den tid. En Kertemindejolle, der er i privat eje, som Smakkelauget arbej-der på at få ind i sin kommende flåde af smakkerjoller, der skal renoveret i den kommende vinter-sæson. Et arbejde Nysted Smakkelaugs medlemmer glæder sig til. Vi har endvidere modtaget en hel del originalt håndværktøj til skibsbygning af tidligere skibstømrer Bent Larsen. Det er dejligt, at nogle betænker sådan et lille laug, så også skibsbyggernes håndværktøj bliver bevaret for eftertiden og ikke forsvinder i glemslen.