Sømærke nysted aalholm baake

Vi mangler fonde med store pengepunge:

Vi leder stadig efter kapital

Nysted Bådelaug - Som jeg har skrevet om før, er sømærket i kraftigt forfald.
Vi arbejder i Bådelaugets ”Maritime Udvalg” på at skaffe ca. 350.000,- kroner til et nyt.
Vi fik i efteråret 100.000,- kroner fra Thorkild Høeghs Mindelegat.
Vi har fået 10.000,- kroner fra Lolland-Falster og Langelands Brandsocietets Fond
og 15.000,- kroner fra Guldborgsund Bevaringsfond.
Alle 3 er lokale fonde. Hurra for, at lokalområdet kan se, det betyder noget for Nysted, at sømærket bevares.
Det er ikke fordi, vi ikke har søgt landsdækkende fonde, der er bare foreløbig kun kommet afslag retur.
Hvis vi ikke finder et par fonde med lidt større pengepunge, bliver det en sej proces. Vi knokler videre, mens sømærket taber et bræt en gang imellem.
- Anne Svendsen

Aalholm baake sømærke

På jagt efter sømærkets historie
Når man kommer sejlende fra Østersøen gennem Østre Mærker, og vil anduve Nysted havn, ses til bagbord et stort sømærke stående på pynten under skoven ved Ålholm Slot. 

Læs hele artiklen

Barkeovnen på havnen retableres
Med økonomisk støtte fra Thorkild Høeghs Mindelegat, har vi taget fat på restaureringen af den barkkeovn, som står foran fiskernes skure på stejlepladsen ved inderhavnen. Vi vil bringe den i funktionsdygtig stand, og retablere de tilhørende tømmerkonstruktioner, som bestod af barklad, hejseværk og platform. Disse var nødvendige dele af arbejdsgangen, dengang fiskerne barkede sejl og garn. Vi vil gøre processen for-ståelig, give mulighed for, af og til, at udføre barkning og give en oplevelse af, hvordan og hvorfor dette arbejde før i tiden blev udført. Man kan sagtens se istandsatte barkkeovne rundt omkring havnene, men i og med at de tilhørende trækonstruktioner mangler, og da barkkeovne sjældent stadig står i den kontekst som de oprindelig var en naturlig del af, forbliver deres formål en gåde for beskuerne. Da barkkeovnene på Nysteds havnefront, stadig står i tæt tilknytning til fiskermiljøet, er her en oplagt mulighed for, ikke blot at bevare dem for eftertiden, men også for at formidle fortællingen om deres formål og funktion.

duc d'alber nysted bådelaug

Af Enikö Wiberg:
De to Duc d'Alberne i Nysted Nor er blevet renoveret
Sejlere på vej til Nysted havn, møder til bagbord, ud for Krusells mole, en massiv tømmer-konstruktion.  Denne konstruktion er en Duc d’Albe.

I juni 2008 ansøgte projektgruppen fra Nysted Bådelaug, de kommunale myndigheder om tilladelse til at arbejde med restaureringen af Nysteds sidste to Duc d’Alber. Projektet blev gennemført for midler fra A. P Møller og Hustru Chastine MC-kinney Møllers Fond til almene Formaal samt Thorkild Høeghs Mindelegat. Duc d’alberne blev genindviet af borgmesteren på Nysteds 600 års købstadsjubilæum, den 7. december 2009. En Duc d’Albe kan bestå af blot en enkelt pæl, men almindeligvis dækker betegnelsen en konstruktion af flere elementer. Materialet er af svær egetømmer eller pommersk fyr; træsorter, der kan tåle at stå i vand og klare naturens store kraftpåvirkninger.

barkkedel catechu nysted bådelaug

Acasie catechu pulver
Barkkedlen eller ovnen blev brugt til imprægnering af sejl og fiskeredskaber såsom garn og ruser. Fra oldtiden blev sejl og fiskeredskaber fremstillet af naturmaterialer som uld, hør, hamp og lignende, og fra midten af 1800-tallet, også af bomuld. Efter 1950'erne blev naturmaterialerne afløst af kunststoffer, som havde større styrke og lethed. I mange århundreder, da sejl og redskaber blev fremstillet af naturfibre, skulle de imprægneres for at øge deres styrke, og for at forlænge deres holdbarhed, da de ellers hurtigt ville blive nedbrudt af råd og svampeangreb. Behandlingen foregik i en barkkedel. Man fyrede op i ovnen under kedlen. 
Barklagen bestod af vand og et imprægneringsmiddel, som KATECHU eller udtræk fra ege- eller birkebark. KATECHU var bedst men også dyrt, da det kom langvejs fra. Det blev udvundet af barken fra akacietræer, Acasie catechu, som vokser i Sydasien og i Østafrika.