Udvalg:

Anne Svendsen
Slotsgade 12, 4880 Nysted
Tlf. 21 44 50 68
anneinysted@mail.dk

Ib Foss Hansen
Vognmandsmarken, 4880 Nysted.
Tlf. 23 45 23 70
ifh@email.dk

Finn Rossdahl
Adelgade 96, 4880 Nysted.
Tlf. 54 87 08 04

Richard Jensen
Rosenvænget 16 A, 4880 Nysted
Tlf.: 28 56 95 94
r.v.jensen@icloud.com

Sven Erik Hauberg
Fiskergade 5 A, 4880 Nysted
Tlf.: 25 1 807 17
s.e.hauberg@outlook.com

Alex Jensen
Drosselvej 9, 4880 Nysted
Tlf.: 30 49 88 11
alex.viggo.jensen@icloud.com

Thomas Aagaard
Fiskergade 15, 4880 Nysted
Tlf. 40 25 04 82
taagaard@mail.tele.dk

nysted bådelaug barkning sejl smakkelaug

Det Maritime Kulturelle Udvalg fyrede op under kedlen:

Udvalget barkede sejl for Smakkelauget under årets Hajkutter Festival & Regatta

På stejlepladsen barkedes de sejl, som var blevet færdigsyet af Smakkelauget i teltet lørdag og søndag under kyndig vejledning af sejlmager Freddy Pedersen fra Maribo, som sørgede, for at de lig, som skulle sys på, nu også blev syet rigtigt.

Læs mere

Aalholm baake sømærke

Af Ole Wiberg:

Det maritime udvalg på jagt efter sømærkets historie

Når man kommer sejlende fra Østersøen gennem Østre Mærker, og vil anduve Nysted havn, ses til bagbord et stort sømærke stående på pynten under skoven ved Ålholm Slot. Det siges, at der altid har stået et sømærke på det sted, måske lige så længe som Nysted by og havn har eksisteret.

Læs hele artiklen

En bygning der ikke kun er et vartegn

- men det er også en bygning med en lang historie!

Af Richard Jensen, redaktør af Laugsnyt:

Røgehuset på havnefronten er fredet. Det blev bygget i 1871 af fiskerne til røge- og saltehus på købstadens toftejord. Det er en fin og velproportioneret bygning af stor betydning for byens vandfront. Det ejes nu af Guldborgsund Kommune. Husets karakter, beliggenhed, historie og fredningsstatus lægger naturligt op til, at huset fremover indgår som et væsentligt element i fortællingen af Nysteds maritime historie. Udover udstilling af gamle fiskeredskaber, ville historien om tangfiskeri og sælfangst på Rødsand og lignende aktiviteter kunne blive belyst. Røgeovnen er funktionsdygtig og ville kunne tages i brug ved specielle begivenheder. Garnbinding og rusesyning kunne også arrangeres, da nogle af bådelaugets medlemmer stadig kan håndværket. Med den tilhørende stejleplads og barkeovn er der mange muligheder for at etablere et sted med aktiviteter og oplevelser for såvel byens borgere som for turister.

Læs mere op Landts røge- og saltehus og om sælfangst

Af Enikö Wiberg:

Barkkeovnen på havnen retableres

Med økonomisk støtte fra Thorkild Høeghs Mindelegat, har vi taget fat på restaureringen af den barkkeovn, som står foran fiskernes skure på stejlepladsen ved inderhavnen. Vi vil bringe den i funktionsdygtig stand, og retablere de tilhørende tømmerkonstruktioner, som bestod af barklad, hejseværk og platform. Disse var nødvendige dele af arbejdsgangen, dengang fiskerne barkede sejl og garn. Vi vil gøre processen for-ståelig, give mulighed for, af og til, at udføre barkning og give en oplevelse af, hvordan og hvorfor dette arbejde før i tiden blev udført. Man kan sagtens se istandsatte barkkeovne rundt omkring havnene, men i og med at de tilhørende trækonstruktioner mangler, og da barkkeovne sjældent stadig står i den kontekst som de oprindelig var en naturlig del af, forbliver deres formål en gåde for beskuerne. Da barkkeovnene på Nysteds havnefront, stadig står i tæt tilknytning til fiskermiljøet, er her en oplagt mulighed for, ikke blot at bevare dem for eftertiden, men også for at formidle fortællingen om deres formål og funktion.

duc d'alber nysted bådelaug

Af Enikö Wiberg:

De to Duc d'Alberne i Nysted Nor er blevet renoveret

Sejlere på vej til Nysted havn, møder til bagbord, ud for Krusells mole, en massiv tømmer-konstruktion.  Denne konstruktion er en Duc d’Albe. Der findes en mindre Duc d'Albe i den lille havn.

I juni 2008 ansøgte projektgruppen fra Nysted Bådelaug, de kommunale myndigheder om tilladelse til at arbejde med restaureringen af Nysteds sidste to Duc d’Alber. Projektet blev gennemført for midler fra A. P Møller og Hustru Chastine MC-kinney Møllers Fond til almene Formaal samt Thorkild Høeghs Mindelegat. Duc d’alberne blev genindviet af borgmesteren på Nysteds 600 års købstadsjubilæum, den 7. december 2009. En Duc d’Albe kan bestå af blot en enkelt pæl, men almindeligvis dækker betegnelsen en konstruktion af flere elementer. Materialet er af svær egetømmer eller pommersk fyr; træsorter, der kan tåle at stå i vand og klare naturens store kraftpåvirkninger.

Læs mere om Duc d'Alber i venstre side under "Ældre artikler".

barkkedel catechu nysted bådelaug

Af Richard Jensen, redaktør af Laugsnyt:

Acasie catechu pulver

Barkkedlen eller ovnen blev brugt til imprægnering af sejl og fiskeredskaber såsom garn og ruser. Fra oldtiden blev sejl og fiskeredskaber fremstillet af naturmaterialer som uld, hør, hamp og lignende, og fra midten af 1800-tallet, også af bomuld. Efter 1950'erne blev naturmaterialerne afløst af kunststoffer, som havde større styrke og lethed. I mange århundreder, da sejl og redskaber blev fremstillet af naturfibre, skulle de imprægneres for at øge deres styrke, og for at forlænge deres holdbarhed, da de ellers hurtigt ville blive nedbrudt af råd og svampeangreb. Behandlingen foregik i en barkkedel. Man fyrede op i ovnen under kedlen. 
Barklagen bestod af vand og et imprægneringsmiddel, som KATECHU eller udtræk fra ege- eller birkebark. KATECHU var bedst men også dyrt, da det kom langvejs fra. Det blev udvundet af barken fra akacietræer, Acasie catechu, som vokser i Sydasien og i Østafrika.