Det maritime værksted er placeret på den anden side af bådelauget med slæbestedet imellem sig, så det danner et maritimt miljø. Illustration: Ole Wiberg

Smakkelauget vil bygge maritimt værksted på havnen

Nogle af havnens maritime aktiviteter gennem tidenNysted havn har gennem sin historie altid været en vigtig del af byens liv og handel, og var præget af stor aktivitet. Gennem tiderne har der været flere skibsværker og bådebyggerier, med beddinger og slæbesteder.

Skibsbygmester F. Sparre: Anlagde et bådeværftet i 1855 med bygninger til lokale fiskere, lodser, bygningen af fire af de mest kendte krydstoldjagter nr. 9-20-21 og 24 i årene 1867 til 1881og fyrskibet (Gedser Rev No. XI), som i dag ligger ved Fyrmagasinerne på Holmen i København. Ombygninger af skonnerterne ”Anes Minde” og ”Julie” i 1893.
Skibsbygger Peter Theodor Gleie:
Skibsbygger Martin Thorkild Rasmussen: overtog Gleies baadeværft i Nysted i 1905.
Bådebygger Hansen: Der forefindes ingen oplysninger.
Bådebygger Ivar Thomsen: 1961-1971.
Egon Bredgaards Bådeværft: 1960’erne med joller i glasfiber. Flyttede virksomheden til Sakskøbing i 80’erne. Virksomheden eksisterer stadig, men med ny ejer.

I 1971 overtog Nysted kommune bygningen, og Bådelauget blev lejere af den del, som vender mod havnen. Den øvrige bygning blev udlejet til bokse for fiskeri og til havnens værksted. I 2006 købte Bådelauget bygningen, og den blev delvis nedrevet, og den nuværende bygning opført. Værksteddelen er i dag, efter aftale, udlejet til Guldborgsund kommune, hvor havnens ansatte f.eks. opbevarer og istandsætter sø-afmærkninger, og hvor krompresseranlægget til havnens bobleanlæg står. Smakkelauget har af Guldborgsund Kommune fået lov at låne værkstedet i de 3 vintermåneder, hvor værkstedet ikke bliver brugt, og kan derfor ikke bruges til en længerevarende renovering af bådene, som man har behov for.

Smakkelauget
For at forsætte traditionen med sejlads af smakkejoller, har en gruppe medlemmer af Nysted Bådelaug i 2012, etableret en underafdeling af Bådelauget med betegnelsen Nysted Smakkelaug. Laugets formål er, at fremme interessen for brugen af gamle joller, gennem afholdelse af sejladser, restaurering, vedligeholdelse, rigning, sejlsyning og motorlære.
Smakkelaug er i dag ejere af flere spydstags- eller smakkejoller. Den ene smakkejolle er med en indenbords motor (10 hk Sabb diesel), og har tidligere været brugt til fiskeri, og er blevet renoveret i 2013. En Kerteminde jolle, to-smakke, bygget af lærk på eg, er blevet renoveret i 2014. En Færøjolle, bygget af lærk på eg, som kræver en længerevarende renovering. En tysk Kahn mahognibåd som ligeledes skal have en længerevarende renovering. En Limfjordssjægt som er indkøbt i efteråret 2014, som har været brugt på Københavns Universitet til undervisningsbrug for biologer, og skal renoveres i vinteren 2016 med en ny blykøl, nyt dæk og der skal skiftes flere borde på jollen.

Erhvervelse af jollerne
Smakkelaugets joller er købt for medlemmernes indskud, fondsmidler eller er blevet givet som gave af private personer.

Øvrige aktiviteter
Smakkelauget har i 2014 og 2015 deltaget i håndværkerdagen på Maribo Frilandsmuseum, hvor vi har udstillet 2-smakken ”Hanne”, vist og fortalt om bådebyggeri af træjoller, f.eks. ved hugning af en stævn eller af bundstokke med skareøkser. Kalfatring af køl, samling af bord til klinkbyggede joller med kobbersøm og nitter.

Smakkelauget har deltaget hvert år på Nysted Hajkutter Regatta, hvor der vises og undervises i, hvad en fuldbefaren sejlskibsmatros skal kunne i splejsning af tovværk og kunne binde de mange forskellige knob. Samtidig deltager vi også i barkning af bomuldssejl og fiskeredskaber i bakovnen på stejlepladsen sammen med Bådelauget og deres Maritime Kulturelle Udvalg.

Maritimt medlemskab
Smakkelauget er medlem af TS-Træskibssammenslutningen, en landsdækkende forening for bevarelse af ældre brugsfartøjer. Lauget skal deltage i TS sommertræf i Nakskov i 2016 med en eller to joller, samt TS sejlerdage på Fejø i år med en af jollerne, der vil bliver udlånt til TS for undervisningsbrug af elever under arrangementet.

Værkstedet
Et af smakkelaugets hovedinteresser er, at bevare den maritime kulturarv, bevare og restaurere ældre træjoller som ellers ville forgå.

Derfor er det vigtigt for lauget at få bygget et maritimt værksted, hvor restaureringen og vedligeholdelsen kan foregå således, at der altid kan arbejdes på 2-3 joller samtidigt og måske også arbejde på en enkelt nybygning eller på en længerevarende restaurering.

Udover at laugets joller skal vedligeholdes og restaureres, er det meningen, at værkstedet også kan reparere og klargøre private joller på havnen og et muligt samarbejde med Multicenter Syd har også været diskuteret.

Et maritimt værksted på Nysted havn kan være med til at fortælle om håndværket og den tradition og kulturarv, som er ved at forsvinde og være med til at skabe en fornyet interesse for træskibs- og bådebyggerfaget. Det er vigtigt at de gamle håndværkertraditioner bliver videregivet til de kommende generationer.

Stedet
Byggegrunden er valgt således, at der skabes et maritimt miljø ved pladsdannelsen mellem Bådelaugets værkstedsdel, og det restaurerede slæbested, rampen og det nye maritime værksted. Nærheden til slæbestedet og rampen gør, at hurtige reparationer kan ske uden yderligere transportudgifter og den trafik det vil indebære.

Huset
Værkstedet er tænkt opført i henhold til lokalplanen i træ, rødmalet facader med træ-
beklædning, 1 på 2, med tage af tagpap, lister og rytterlys. Hvidmalede vinduer mod havnen og to porte mod Strandvejen.

Omtaler
Udover flere artikler i Folketidende, har radio Sydhavsøerne i 2014 bragt en 20 minutters udsendelse, hvor der fortælles om restaurering og sejlads med smakkejoller.

Skitsen over værkstedet set fra Strandvejen, viser i henhold til lokalplanen, en bygning opført i træ, 1 på 2, med tage af tagpap og lister, rytterlys øverst samt 2 porte. Der bliver endvidere hvidmalede vinduer mod vandet.