Smakkelauget sluttede af med sprødstegte ål

Af Richard Jensen

36 medlemmer fra Smakkelauget kunne sidst i oktober sætte sig til bords for at nyde de 18 kg ål, der var blevet stegt til lejligheden. Arne Andersen, Alex Jensen og Richard Jensen svingede panderne i vores noget utraditionelle feltkøkken, som var blevet oprettet til lejligheden. Hanne Hauberg og Margot Hansen havde skrællet og kogt kartoflerne. Anne Svendsen lavet sovsen og Joanna Marcussen, Daisy Jensen og Pia Jensen stod for borddækningen. Oldermanden for indkøbene. Efter spisningen berettede oldermanden om, hvordan sæsonen var gået med mange fine sejlerdage, men kunne ønske sig flere deltagere, ikke kun på torsdage men også på dage hvor vinden tillader det. Klubdage bliver næste år lagt efter spisetid i juli og august måned, hvor dagene er lange, og hvor der er flere turister og besøgende ved havnen. Oldermanden var glad for, at så mange af de nye medlemmer var mødt op for at hygge sig sammen. Det maritime værksted arbejdes der videre med, efter afslaget fra kommunen. Det er ikke et afslag på byggeriet, men kun på placering af bygningen. Resten af de stegte ål, der ikke var blevet spist, blev serveret til frokost næste dag for Bådelaugets medlemmer.

 

Standerstrygning stopper ikke for garnfiskeri

Et sikkert tegn på at det er blevet efterår, er ikke kun når skoven falmer og mister bladene, men også at vores både skal på land. En lang vinter venter forude til indendørs gøremål og vintersysler. Det er ikke ensbetydende med at fiskeriet er lagt på hylden, men flere begynder nu sæsonen for garnfiskeri efter laks, fladfisk, torsk og ørreder, og hvad man ellers kan fange i de forskellige garn. Det er kun når isen indfinder sig, at man må stoppe fiskeriet med garn. Som noget helt nyt skal lyst- og fritidsfiskere også bidrage til at forbedre vilkårene for torsken, når de næste år maksimalt må bringe fem torsk i land om dagen, men på vores kanter bliver det ikke det store problem, da vi ikke har noget større fiskeri efter torsk. 16 både blev taget på land af Arne, som startede kl. 8.00 og var færdig kl. 12.30. Det koster stadig 300 kroner for at blive sat sikkert på land. Standerstrygningen er og har altid været et stort tilløbsstykke med mange deltagere. Formanden Preben Jensen talte som sædvanen tro sin tale til medlemmerne, og var glad for, at alle var kommet gennem året uden ulykker eller skader. Han takkede alle dem, der har bidraget med frivilligt arbejde til foreningen igennem året af den ene alle anden karakter. Han mente også, at fiskeri efter ål og rejer var gået forbavsende godt med gode fangster til næsten alle fritidsfiskerne, og som omtalt tidligere, ser det ud til, at ålebestanden er en anelse stigende, så hvis det fortsætter, ser det lyst ud i fremtiden. Igen i år skulle man fortære en frokost bestående af sild, skipperlabskovs og ost til den nette sum af 150 kroner.

 

Skoleskibet Danmark pryder vores vindueskarm

For nogen tid siden fik vi denne flotte model af skoleskibet Danmark. Den har været afleveret på havneværkstedet og har siden stået på vores lager i en glasmontre, men er nu kommet frem i lyset. Men hvem er kommet med den, er det store spørgsmål, det har alle tilsyneladende glemt alt om. Hvis du kender noget til den, må du gerne henvende dig til bestyrelsen for Bådelauget. I næste nummer af Laugsnyt vil der være en artikel, om Danmarks sejlende institution, skoleskibet Danmark.

 

"Juletræsudvalget" holder på traditionerne

"Juletræet" er en afmærkning, som står i den østlige ende af "Pollen". En afmærkning, som nogle medlemmer af Bådelauget satte ud for år tilbage. Enkelte bruger den stadig som pejlemærke, hvor man kan sejle over den vestlige ende af "Pollen". Den østlige ende er stengrund med lavt vand. Juletræsudvalget består af fire personer fra Bådelauget, som sørger for at hente bøjen ind for vinteren, og klargøre den igen for den kommende sæson, hvor den udsættes igen på sin vante plads. Juletræet har haft mange forskellige former og udsmykninger gennem tiden, fordi det ikke må ligne en farvandsafmærkning. Det har i tiden været udformet som et vejskilt med X-antal kilometer til Vantore, Nysted og lignende. Det har i flere år været påmonteret et lille juletræ, men har nu fået påmonteret et juletræ af plastik, som nok skulle holde nogle år frem. Willy Jørgensen og Poul Jensen (Mose Poul) var blandt de personer, som varetog denne opgave før i tiden. Der har kun været tilgang af et nyt medlem gennem de senere år, nemlig Arne Andersen.