Ceremonimesteren i Nysted Smakkelaug Sven Erik Hauberg og oldermanden fra
selvsamme laug giver her håndtryk på en afsluttet handel.

Nysted Smakkelaug køber en Kertemindejolle

Af Richard Jensen
Oldermand i Nysted Smakkelaug

Nysted Smakkelaug køber en Kertemindejolle til sin samlede flåde, som nu er oppe på tre både, hvoraf den ene er en 2-smakke.

Den 14. november fik Nysted Smakkelaug 10.000 kroner i støtte af Sydfynske Dampskibsselskabs Fond til køb af en Kertemindejolle, som er en to-smakke, dvs. at den er med to master. Jollen er i fin stand og er bygget af lærk på eg, men trænger dog til en smule istandsættelse, som laugets medlemmer klarer gennem vinterhalvåret. Indtil videre bruger man hver onsdag aften til dette.

Lauget som blev oprettet i juli måned 2012 har haft fart på. Først køb og istandsættelse af Rigmor II, hvor vi fik et legat af Sydfynske Dampskibsselskabs Fond på 15.000 kroner til istandsættelse, som både skulle have mast og have færdigsyet sejlene. Sejlene var syet og fulgte med i købet af Rigmor II. - En færøjolle som lauget fik forærende af en lokal mand fra Kettinge ved Nysted. Også en flot jolle som skal renoveres næste vinter 2014/15. Den er også bygget af lærk på eg, og trænger dog til en kraftig renovering med en hel del træarbejde. Der skal endvidere laves mast(er) og syes sejl. Legatet på 25.000 kroner til renovering af denne jolle har vi modtaget af Thorkild Høegs Mindefond, også et arbejde Smakkelaugets medlemmer glæder sig til at gå i gang med næste vinter.

Lauget skal have syet nyt topsejl til smakken Rigmor II i vinterens løb, og nogle andre ting skal justeres på jollen. Der skal bl.a. laves sæder på rælingen, hvor man kan sidde når man sejler og der skal laves tofter.