De barkede sejl skal nu hænges til tørre i et døgn. Ole Wiberg og Ib Foss Hansen hejser sejlene op i det treben som er opstillet ved barkeovnen. Foto: Enikö Wiberg
 

Nysted Bådelaug barkede sejl til Middelaldercentrets Færøjolle "Ask"

Til trods for mange vanskeligheder lykkedes det os endnu en gang, i forbindelse med Hajkutter-festivalen, at gennemføre barkning af sejl i barkkedlen på stejlepladsen.

Vanskelighederne skyldtes dels skader forårsaget af efterårets storme i 2013 og dels hærværk som blev begået i løbet af vinteren. Men lige da det så alle sortest ud for vores planer om at barke også i år (fordi vi fik afslag på vores ansøgning om fondsmidler til dækning af reparationsudgifterne), meldte 2 redningsfolk sig på banen. Per og Ole Persson tilbød nemlig at udføre arbejdet og vel at mærke uden vederlag for deres indsats!

barkeovn nysted b├ądelaug

Ole og Per Persson i færd med at renovere barkeovnen, der har lidt en del skade efter vinteren og flere storme. Foto: Enikö Wiberg

Finn Rossdahl ansøgte kommunens kultureventpulje hvorfra vi fik nogen støtte. Der blev råd til at købe nogle byggematerialer efter Finn Jensens kyndige anvisninger, samt en ny portion catechou. Per og Ole fastmurede skorstensrøret og fyringslågen, fjernede løs puds og kalk og efterbehandlede murværket med sandkalk og kalk. De arbejdede på sagen i et par uger. Malingen af den sorte sokkel blev udført af udvalgets medlemmer, og så var kedlen klar til barkning.

Vagtplanen blev endnu en gang lynhurtigt overtegnet af Bådelaugets medlemmer og mandag efter-middag den 4. august, begyndte udvalgets medlemmer at fyre op under kedlen. Denne gang blev sejlet til Middelaldercentrets båd ”Ask” barket.

Folketidende sendte en journalist og en fotograf til Nysted for at dække begivenheden og den 7. august bragte Folketidende en fyldig beskrivelse af barkningsprocessen med flere fotos. Artiklen har redaktør Richard lagt ud på Bådelaugets hjemmeside, hvor alle interesserede kan læse den.     

Enikö Wiberg
på vegne af udvalget som arbejder for bevarelsen af
MARITIME KULTURHISTORISKE ELEMENTER
på havnefronten i Nysted.