Bladets redaktør lange ud efter foreningen:

Et redaktionsudvalg kan være med

til at sikre bladets overlevelse

Af Richard Jensen
Redaktør af Laugsnyt

Skal en forening med et medlemsblad være medbestemmende for bladets indhold, eller er det redaktøren, der ene og alene skal bestemme over bladet? 

Jeg har før skrevet i Laugsnyt, hvor jeg efterlyser større engagement fra foreningens side til bladets udvikling og overlevelse.

Som redaktør for bladet kan jeg til tider blive forundret over den manglende interesse fra foreningens side for at være medbestemmende til at præge bladets indhold.  

At oprette et redaktionsudvalg kan være medvirkende til, at man kan få indflydelse på bladet, så hvis du går med en lille planlægger gemt i maven, hører vi gerne fra dig. Man behøver ikke at kunne skrive artikler, men det er selvfølgelig en ekstra stor fordel, hvis man kan. 

Et redaktionsudvalgs opgave er at tilrettelægge bladets sider, artikler, indhold, deadline for stof og lignende. 

Bladet har i forvejen flere gode skribenter, der har leveret mange spændende artikler til vores blad. Skal du ikke være en af dem i fremtiden?

Hvis du har lyst og brænder for, at vi stadig har et klubblad, kan du henvende dig til bladets redaktør. 

Kom nu ud af dit skjul og vær en del af foreningen og sammenholdet.