Slæbestedets og ophalervognens fremtid er endnu ikke afgjort med Guldborgsund Kommune

Af arkitekt Ole Wiberg

Da Bådelauget blev stiftet for 43 år siden, blev der talt om, hvem der skulle drive og betale for slæbestedets istandsættelse og vedligeholdelse. Den gang diskuterede man med havneudvalget i Nysted kommune, men i dag sker det med Guldborgsund kommunes afdeling for teknik og miljø.

Gennem alle de forgangne år blev spørgsmålet ikke afklaret, - men måske sker der noget nu.

På generalforsamlingen i år blev der nedsat et udvalg hvis opgave blev, at kontakte Guldborgsund Kommune og undersøge om Bådelauget kunne overtage slæbestedet, d.v.s. skinneanlæg og ophalervogn for 0 kr. Bådelauget ejer nemlig det elektriske spil med wire og hus.

Bådelaugets formand Preben Jensen har kontaktet Guldborgsund kommune for at undersøge om kommunes tilbud af den 26. april 2010 stadig var gældende. Teamleder Jan Uhre-Nielsen fra teknik og miljø, lovede at følge op på sagen og mente at aftalen stadig kunne være aktuel.

Alex Jensen og jeg har gransket vores arkiv, og fundet frem til Preben Rosenfolds korrespondance om sagen med først Nysted og senere med Guldborgsund kommune. Vi fandt også frem til den tilstandsrapport og forslag til renovering, som på Preben Rosenfolds for-nledning blev udarbejdet af HH Enterprise den 22. oktober 2010. Bådelauget har betalt 7.218.00 kroner for tilstandsrapporten som også omfattede en dykkerundersøgelse.

Tilstandsrapporten fortæller os, at underlaget vurderes til at være i rimelig stand. Jernbanesvellerne er selvfølgelig slidte, men de er i god stand, og der er ikke tegn på forrådnelse i kernen af træet. Dette blev konstateret ved stikprøver. Skinnerne er opdelt i 4 sektioner á ca.7 meter. Den første sektion vurderes til at være i rimelig stand, men 2.-3.-4. sektion bør skiftes, og slæbestedet skal renses med under-vandssuger. Renoveringen vurderes til at tage 7 arbejdsdage, til en overslagspris på 60.000.00 kroner for mandskab og maskiner. Der er ikke medregnet materialer, da der først undervejs kan tages stilling til, hvor meget der skal udskiftes.

Jeg har sammen med vores havnefoged Sven Erik Hauberg opmålt og besigtiget ophalervognen i Nysted og en vogn i Sakskøbing, som vi har fået tilbudt. Begge vogne skal istandsættes, men vognen i Sakskøbing skal bygges om, da dens sporvidde er større. Vognen er udført i skinneprofiler med bådstøtter i den ene ende og med hjul med 2 flanger.

Vognen i Nysted er udført i u-jernprofil. Flere af profilerne skal skiftes. Hjulene har 1 flange. Begge vogne bør sandblæses og males.

Det er udvalgets og bestyrelsens indstilling, at slæbestedet ikke kan undværes, da ca. 40 – 50 bådeejere bruger slæbestedet årligt. Derfor indstiller udvalget at slæbestedet overtages fra Guldborgsund Kommune for 0 kroner. Bådelauget renoverer og istandsætter slæbestedet og vognen, således at Bådelaugets aktive medlemmer og bådejere også fremover kan optage deres både og joller, især ved klargøring og istandsættelse.

Udvalget foreslår, at der nu udarbejdes tegninger og beskrivelser, således at der kan indhentes tilbud fra flere entreprenører. De indkomne tilbud fremlægges for at en beslutning om arbejdets udførelse kan vedtages på næste generalforsamling. Arbejdet kan herefter igangsættes og være afsluttet inden standerhejsningen i 2015. Der må nok regnes med en samlet udgift inkl. moms på 125- 150.000,00 kroner.