Smakkelaug med vind i sejlene

Af: Richard Jensen
Oldermand for Nysted Smakkelaug

Sommerens mange gode dage, hvor vi rigtig kunne få vind i sejlene og få afprøvet smakkerne, skete uden de mange havarier. En enkelt jolle grundstødte ved Skansen, hvor der tidligere var masser af vand, men med tiden er sandet til. Noget af ballasten måtte over bord for at komme flot igen. Nogle enkelte tog dog et trofæ med hjem i form af hatten til en af bøjerne i sejlrenden, der kom i vejen. Det var vist en grøn bøje. Havnefogeden har fået besked og fik den påmonteret igen.

Der har i år været tilgang af tre nye medlemmer, Bo Karberg, Karsten Pedersen og Just Haaning. Velkommen i klubben til dem.

Det går støt og roligt fremad. Der er solgt to nye sejlretter, så Bådelauget har kun råderet over en ledig sejlret, men nye sejlretter kan tilkøbes, hvis det skulle blive nødvendigt.

Der har været afholdt flere arrangementer i sommerens løb med flere gode aftener, hvor grillen kunne tændes, og den medbragte grillmad blive tilberedt.

Et af de nye, gode tiltag er den lille bro, hvor alle smakkejollerne nu ligger på rad og række. Et flot syn, som mange turister ikke kan undlade at gå ud for at beskue. Små standere med beskrivelse og historie om de forskellige joller er sat op.

En ny jolle har fundet vej ind til vores lille laug. En tysk ”Kahn”, som er blevet overdraget af Troels Jørgensen, Kettinge. Den er bygget af mahogni og skal først renoveres i vinteren 2016, så der er gode fremtidsudsigter.