Smakkelaugets udadvendte aktiviteter

Af Ole Wiberg og Richard Jensen
Nysted Smakkelaug

Smakkelauget vil igen i år deltage i årets Hajkutterfestival i begyndelsen af august måned. Flåden af smakkelaugets og de privatejede smakkejoller vil blive gjort klare, riggede med sejl, og det vil være muligt at bese dem ved smakke-broen. Hver dag vil der blive sejlet med jollerne i Nysted Nor og Havn.
En smakkesejler skal også kunne splejse, og udføre mange forskellige knob og stik. Medlemmer af Smakkelauget viser hver dag under Hajkutterfestivalen eksempler på, hvad en helbefaren matros skal kunne splejse af tovværk.
Midt i august måned deltager vi på Håndværkerdagen i Maribo, hvor vi viser en af vores joller frem. Vi har deltaget i 2014 og 2015. Der bliver vist, hvordan man håndterer det gamle bådebyggerværktøj og hvordan en træjolle bliver bygget med klinker og kobbernagler.
Den 11.-15. juli deltager vi på TS´s Skibsdage på Fejø med en jolle, som skal bruges til undervisning af nye unge sejlere.
I pinsen deltog vi i TS´s Pinsetræf i Nakskov med et par smakkejolle.