Kontakter:

Oldermand:
Richard Jensen
Rosenvænget 16 A, 4880 Nysted
Tlf.: +45 28 56 95 94

smakkelaug@outlook.com 

Viceoldermand:
Benny Svendsen
Slotsgade 12, 4880 Nysted
Tlf.: +45 51 44 50 68

bennyinysted@mail.dk

Ceremonimester:
Sven Erik Hauberg
Fiskergade 5 A, 4880 Nysted
Tlf.: +45 29 47 60 65

s.e.hauberg@outlook.dk

Rigger:
Flemming Hyveled
Lindbjergvej 23, 4040 Jellinge
Tlf. +45 20 68 80 73

hyveled@mail.dk

Maskinmester:
Alex Jensen
Drosselvej 9, 4880 Nysted
Tlf.: +45 30 49 88 11

alex.viggo.jensen@icloud.com

Bådsmand:
Flemming Holm Larsen
Rosenhaven 15, 4880 Nysted
Tlf. +45 40 13 95 82

fhl4880@gmail.com

Pumpemester:
Svend Jensen Rosenvænget 7, 4880 Nysted
Tlf. +45 24 98 18 80

lsjensen@outlook.dk

Riggersuppleant:
Hanne Hauberg Fiskergade 5 A, 4880 Nysted
Tlf.: +45 40 10 88 14

hanes@outlook.dk

Strandvejen 8 . 4880 Nysted . CVR nr. 35695052
Mail: smakkelaug@outlook.com