ordinær generalforsamling nysted baadelaug

Ordinær generalforsamling

fredag den 22. februar kl. 19.00.
Dagsorden og vedtægter kan printes ud og medbringes på årets generalforsamling.
Efter generalforsamlingen vil der være et par stykker smørrebrød.

Se foreningsnyt...

gerhard kähler havnefoged nysted bådelaug gedser

Ny havnefoged

Efter at havnefoged Sven Erik Hauberg gik på pension den 31. januar 2019, er der kommet nye folk på havnen.

Ny havnefoged er Gerhard Kähler,
Sdr. Boulevard 17, 4874 Gedser,
tlf. 54 17 92 45. E-mail:
gk@guldborgsund.dk
Gerhard Kähler er også fungerende havnefoged i Gedser, og er den person man skal henvende sig til, hvis man har et problem, der vedrører havnen. Det kan være bestilling eller flytning af bådepladser og lignende.

mikkel nielsen nysted havn havnefogedassistent gedser

Havnefoged-assistent

Mikkel Nielsen er havnefogedassistent og vil være på havnen i Nysted enkelte dage i ugen. Mikkel kommer ligeledes fra Gedser og er bosat der. Tværgade 15, 4874 Gedser, telefon 25 18 17 07. E-mail: mibn@guldborgsund.dk

limfjordssjægt nysted smakkelaug