Vi kan i år fejre 50 års jubilæum

Noter det allerede nu i din kalender, så du ikke glemmer det...!

Den 24. november 2021 har Nysted Bådelaug eksisteret i 50 år, og vi fejrer det med en reception.

Nysted Bådelaug eller skulle det have heddet Nysted Havns Bådeejerlav, som der står i laugets gamle protokol. Bådelauget blev oprettet den 24. november 1971 på det dengang eksisterende Nysted Hotel. Nogle af de tilstedeværende var:
Willy Jørgensen, Svend Jensen, Johannes Jensen, Martin Hansen, Johannes Gundorff, Edmund Andersen, Kaj Jørgensen, Henrik Hansen, Henning Christensen, Ib Schelde, N. P. Landt. - Kontingentet blev dengang fastsat til den nette sum på 10,- kr. årligt. 

Bådelaugets bygning ligger midt på havnen med bådebroerne lige ud for. Det har ikke været uden kamp at få et klublokale midt på havnen, og der har været mange projekter for havneområdet, hvad enten det skulle være en ny Marina eller være ferieboliger på området og Bådelaugets klubhus skulle placeres ved Landts Ryge- og Saltehus. Projekterne blev nedstemt og arkiveret på kommunens loft.
Bygningens klubokale har været gennem en omfattende renovering gennem tiden med bl.a. nye lofter, nyt køkken og nyt gulv som blev hævet, fordi der allerede dengang var problemer med indløbende vand, når det var højvande. I år 2006 købte Bådelauget bygningen af Nysted Kommune, og var under en omfattende renovering i årene 2007/2008.