Den 24. november 2021 har Nysted Bådelaug eksisteret i 50 år

Nysted Bådelaug eller skulle det have heddet Nysted Havns Bådeejerlav, som der står i laugets gamle protokol. Bådelauget blev oprettet den 24. november 1971 på det dengang eksisterende Nysted Hotel.
Nogle af de tilstedeværende var: Willy Jørgensen, Svend Jensen, Johannes Jensen, Martin Hansen, Johannes Gundorff, Edmund Andersen, Kaj Jørgensen, Henrik Hansen, Henning Christensen, Ib Schelde, N. P. Landt. - Kontingentet blev dengang fastsat til den nette sum på 10,- kr. årligt. 

Bådelaugets bygning ligger midt på havnen med bådebroerne lige ud for. Det har ikke været uden kamp at få et klublokale midt på havnen, og der har været mange projekter for havneområdet, hvad enten det skulle være en ny Marina eller være ferieboliger på området og Bådelaugets klubhus skulle placeres ved Landts Ryge- og Saltehus. Projekterne blev nedstemt og arkiveret på kommunens loft.
Bygningens klubokale har været gennem en omfattende renovering gennem tiden med bl.a. nye lofter, nyt køkken og nyt gulv som blev hævet, fordi der allerede dengang var problemer med indløbende vand, når det var højvande. I år 2006 købte Bådelauget bygningen af Nysted Kommune, og var under en omfattende renovering i årene 2007/2008.

Arrangementet
Nytårsfrokost
lørdag den 22. januar er udsat til ubestemt tid.

På grund af stor smittespredning af Corvid-19 Omikron har bestyrelsen besluttet at udskyde Nytårsfrokosten til et senere tidspunkt. Tilmeldingslisten bortfalder og en ny liste ophænges, når bestyrelsen har fundet en ny dato.

Nysted Smakkelaug

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 8. februar 2022 kl.19:00.
Forslag til generalforsamlingen skal være oldermanden i hænde senest 8 dage før.

Der tages forbehold for aflysning i henhold til coronarestriktioner.

Nysted Bådelaug

Ordinær generalforsamling
Fredag den 25. februar 2022 kl.19:00.
Forslag til generalforsamlingen skal være oldermanden i hænde senest 14 dage før.

Der tages forbehold for aflysning i henhold til coronarestriktioner.

Nysted Bådelaug ligger i bunden af et af Danmarks smukkeste nor med Aalholm Slot til bagbord og Danmarks sydligste købstad knejsende til styrbords side med kirketårnet i baggrunden, når man anduver noret. Bådelauget, ligger der med sin røde bygning og sorte paptag, omkrandset af de små fiskeskure i den samme byggestil, som er kendetegnet for de resterende bygninger på det havneområde, der ligger langs havnekajen. Vi er med i foreningerne "Samarbejde på tværs af maritime skel" og "Havn til gavn". Sidstnævnte arbejder for at klimasikre havnen mod kommende oversvømmelser, og fortsat at skabe en havn der tilgodeser naturen og havnens sjæl, som er noget helt unikt for området.

Nysted Smakkelaug, som er en del af Nysted Bådelaug, blev oprettet den 1. juli 2012. Foreningen arbejder for at bevare og vedligeholde ældre bevaringsværdige træjoller, der er rigget med smakkesejl. Smakkejollen er en del af vores maritime kulturhistorie, og har været det mest benyttede transportmiddel til søs. Det har været brugt til bl.a. at fragte gods ud og ind fra skibe, der ikke kunne anduve havnene på grund af vand-dybden, samt til lodseri, told og fiskeri. Man kan sige, at det var datidens "folkevogn", da sejlene sad på hele året, og var derfor hurtig at rigge til for sejlads.
Smakkelauget holder til i bygningens værksted i den bagerste ende.