De vandtætte porte falder ind i havnens miljø og skal være en del af et usynlig hegn, når det ikke er i brug. I Onsevig er der bygget porte af denne type, som har været i brug ni gange ved højvande uden organisatoriske eller tekniske svigt. Illustration: Arkitekt Philip Rasmussen
 

Højvande truer havneområdet i Nysted:
Det er ikke kun røde plankeværker, 
der skal sikre mod klimaændringer

På Nysted Havn er ved at være klar, og det bliver ikke kun beton, men også naturlige græsskrænter, træporte og oplukkelige metal- og træbarrierer, der er usynligt i hverdagen. 

Nysted Havn: Havnen er noget helt særligt i Nysted. Det ved alle i Nysted. Det er her man mødes - det er her byens maritime foreninger holder til - og det første sted turisterne tager hen. Det er også her byen fester ikke mindst i forbindelse med den årlige Hajkutterregatta, hvor havnen fyldes med historiske træskibe fra mange havne rundt om Østersøen. Samtidig er havneområdet i Nysted truet af højvande, som kan få alvorlige konsekvenser for virksomheder og foreninger på havnen, og dermed det miljø som betyder så meget for byen. Med de igangværende klimaforandringer må vi indstille os på, at højvandssituationerne bliver hyppigere og kraftigere. Derfor skal havneområdet i Nysted højvandssikres.

Klimatilpasning - integreret i havnens arkitektur 
Umiddelbart er det forholdsvis let at højvandssikre havneområdet i Nysted ved hjælp af en betonmur, som holder vandet ude og havneområdet tørt. 
Netop i Nysted skal man imidlertid passe ekstra på, når man tilfører nye tekniske installationer i det følsomme havnemiljø. Derfor er der gjort en ekstra indsats for at placere højvandssikringen inde i plankeværker, græsklædte diger, hække, eksisterende huse og terrænregulering af havnens veje og stier. Hele den arkitektoniske idé er således at gennemføre en effektiv højvandssikring, som ikke syner af særlig meget på havneområdet - altså lige med undtagelse naturligvis når den er i funktion. 

Den fremtidige drift af højvandssikringen
Det giver mange fordele at placere højvandssikringen ind imellem alle de øvrige elementer på havneområdet. Det skaber imidlertid også nogle barrierer. Derfor placeres der tætte låger flere steder på havneområdet på de steder hvor der er ganglinjer og/eller motorkøretøjer, der skal på tværs. Højvandssikringen er ikke stærkere end det svageste led. 
Derfor er der indledt en dialog med beredskabet i Nysted, som dels kan forestå lukningen når der er stormflodsvarsel, og dels teste systemet ved øvelser med jævne mellemrum. 
Det kan umiddelbart lyde skrøbeligt, men låger af denne type er afprøvet i Onsevig på Nordvestlolland igennem de senere år. Ved kommunevejen ned til Onsevig Havn er der monteret en stormport på tværs af vejen, som lukkes ved højvande. Den har været i funktion 11 gange uden svigt. I Nysted designes systemet således, at det kan bringes i funktion i løbet af 15 minutter. 

Løsningerne udstilles på havnen
Arbejdet har været forberedt igennem det sidste år af en styregruppe under Nysted Erhvervs- og Turistforening. 
Styregruppen er bredt sammensat af foreninger, virksomheder og brugere på havneområdet. 
I december vil man kunne se forslagene til løsninger på en lille udstilling, der indrettes i Vindens Verden på havnen i Nysted. Her vil der også være mulighed for at kommentere forslagene, som styregruppen vil tage med i det videre arbejde når alle detaljerne skal på plads. 
- Philip Rasmussen

havnenyt