Ordinær generalforsamling
fredag den 22. februar 2019 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Dagsorden og vedtægter
kan printes ud og medbringes på generalforsamlingen

Dagsorden - Vedtægter

nysted baadelaug aktiviteter

Aktivitetskalender
Følg med på aktivitetskalenderen.

Se kalender