Næste "Havnenyt" udkommer snart

Download det nye "Havnenyt" 
Det nye blad for de maritime foreninger i Nysted og omegn kan downloades fra december måned. Det kan også hentes i Nysted Både- og Smakkelaug, Nysted Sejlklub, Nysted Kajak- & Roklub samt i Stubberup Bådelaug.

havnenyt sømærke nysted

Sømærke i dårlig stand:

Truer med at styrte i noret​
Sømærket i Nysted Nor, som egentlig hedder Aalholm Baake, er i kraftigt forfald. Forfaldet ses mest fra skovsiden, men også af sejlende der anduver havnen.

Læs mere...

nysted hajkutter regatta