Nyt maritimt blad:

Laugsnyt ruster sig til fremtiden
Som før skrevet i Laugsnyt har bladets redaktør efterlyst mere engagement og input fra foreningens medlemmer. Det har dog stadig ikke ændret sig til det gode med indsendelse af tekst og artikler til bladet.

Læs mere...

havnenyt sømærke nysted

Sømærke i dårlig stand:

Truer med at styrte i noret​
Sømærket i Nysted Nor, som egentlig hedder Aalholm Baake, er i kraftigt forfald. Forfaldet ses mest fra skovsiden, men også af sejlende der anduver havnen.

Læs mere...

nysted hajkutter regatta
nysted murerfirma
restaurant ö