havnenyt nysted bådelaug

Samarbejde på tværs af maritime foreninger
Nysted klubberne Bådelaug, Smakkelauget, Roklub og Sejlklub, har i starten af april indledt et samarbejde på tværs af klubberne på mange fronter.
Samarbejdet har flere formål, det er blandt andet for at skaffe flere medlemmer til klubberne, ved fælles annoncering, åbent hus-arrangementer.
Et andet mål er at vise sammenhold, omkring vores havn og dennes aktiviteter. Vi vil bruge samarbejdet til at udvikle havnen. Et tredje mål er praktisk arbejde, som for eksempel at sætte pæle ved ”Skovrende”.
Der vil blive afholdt 4 møder om året, hvor medlemmerne, er meget velkommen til at komme med input.
Er der andre foreninger i Nysted, som har aktiviteter indenfor vandsport, er det ikke fordi vi har glemt jer, men vi kender desværre ikke til jeres eksistens, som derfor er I meget velkommen til at kontakte en af klubberne for informationer.

Stormflodsudvalg skal arbejde på at sikre bygningen:
Referat fra ordinære generalforsamling
fredag den 22. februar 2019

Til årets ordinære generalforsamling var 24 aktive og 8 passive medlemmer mødt op. Læs mere...

gerhard kähler havnefoged nysted bådelaug gedser

Ny havnefoged

Efter at havnefoged Sven Erik Hauberg gik på pension den 31. januar 2019, er der kommet nye folk på havnen.

Ny havnefoged er Gerhard Kähler,
Sdr. Boulevard 17, 4874 Gedser,
tlf. 54 17 92 45. E-mail:
gk@guldborgsund.dk
Gerhard Kähler er også fungerende havnefoged i Gedser, og er den person man skal henvende sig til, hvis man har et problem, der vedrører havnen. Det kan være bestilling eller flytning af bådepladser og lignende.

mikkel nielsen nysted havn havnefogedassistent gedser

Havnefoged-assistent

Mikkel Nielsen er havnefogedassistent og vil være på havnen i Nysted enkelte dage i ugen. Mikkel kommer ligeledes fra Gedser og er bosat der. Tværgade 15, 4874 Gedser, telefon 25 18 17 07. E-mail: mibn@guldborgsund.dk