SIDSTE NYT:

Hornfiskekonkurrence 2022

Der deltog 13 lystfiskere fordelt i 6 både. Et noget lavere deltagerantal end for et par år siden, før coronapandemiens hærgen. 
Samlet blev der fanget 65 af de blanke, lynhurtige og slanke rovfisk.
1. præmien blev delt og gik til Maria Kaufmann og Milas, der hver modtog 400,- kroner.
2. præmien gik til Andy Bæhr, der modtog 300,- kroner.
3. pladsen blev delt mellem 5 fiskere. Kasper, Mads, Kevin Odsgaard, Brian Thygesen og Torben Hansen havde fanget lige mange fisk, og modtog hver 100,- kroner. Til gengæld havde sidstnævnte fisker mistet sin fiskestang ud over siden. 
Præmien på flest hornfisk i båden (Skipperpræmien) gik til Karsten Kaufmann. 


Havnens identitet og sjæl
vægtes højt af projektets styregruppe

Styregruppen, der forestår arbejdet med udviklingen af højvandssikringen af Nysted Havn, er ved at være klar med et forslag til projektet. 
Der er lagt op til anvendelse af mange forskellige elementer, der til sammen skal sikre Nysted mod højvande. Der anvendes både højvandssikring inde i de røde plankeværker, græsdiger og oplukkelige værn der placeres nede i belægningerne. 
Der er flere grunde til at styregruppen har valgt dette princip. Dels er det billige og afprøvede elementer, og dels placeres de inde på havneområdet, hvor Guldborgsund Kommune er myndighed. 
Allervigtigst er det imidlertid, at det bliver muligt æstetisk at “gemme” højvandssikringen i de eksisterende forhold. 

Læs hele artiklen i Havnenyt på dette link:
 


Sømærket Aalholm Baake blev overdraget
til Guldborgsund Kommune

I Nysted er vi stolte af, at sømærket er reddet for eftertiden, sagde formanden for Nysted Maritim-Kulturelle Forening Anne Svendsen i sin tale til indvielsen af det nyopførte sømærke, der denne dag blev overdraget til udvalgsformand Ole K. Larsen fra Guldborgsund Kommune. 
I Nysted har der stået et sømærke ved indsejlingen til noret de sidste 400 år. Og det gør der nu måske også de næste forhåbentlige 100 år.

Læs videre i Havnenyt der udkommer 1. november.
 

HAVNENYT:

havnenyt