Referat af stiftende generalforsamling
i Nysted Smakkelaug, onsdag den 20. juni 2012

Syv personer mødte op til den stiftende generalforsamling i Smakkelauget.

Mødet startede med en kort beretning om ideen bag Smakkelauget af Ole Wiberg, som bl.a. sagde:
Tanken om en foreningsjolle, startede for fire år siden på en generalforsamling i Nysted Bådelaug af Willy Jørgensen, som mente at Nysted Bådelaug skulle have en jolle, som ikke aktive medlemmer kunne sejle i. En ide som forh. formand for Nysted Bådelaug Preben Rosenfold og arkitekt Ole Wiberg arbejdede videre med. Og nu er ideen blevet til et Smakkelaug.

Smakkejollen er et mindre åbent spidsgattet fartøj, der var udbredt i Lillebælt omkring Ærø og Østersøen.

Jollerne blev brugt til fiskeri, som færger og lodsbåde, i de Sydsjællandske farvande og i farvandene omkring Lolland- Falster.

Betegnelsen Smakkejolle angiver egentlig en klassifikation efter bådens rigstype. I de sydlige danske farvande kaldes joller med firkantede spydsejl altid for smakker eller smakkesejl.  Joller der førte en, to eller tre sprydsejl, blev kaldt smakke to-smakke eller tre-smakke.


Punkt 1:
Valg af en dirigent og referent. Richard Jensen blev valgt.

Punkt 2:
Kai Kronborg præsenterede et udkast til laugets vedtægter som vi gennemgik i fællesskab, og der blev fundet enkelte ting der skulle rettes, ellers fint arbejde.

Punkt 3:
Der blev valgt 7 bestyrelsesmedlemmer:

Oldermand (Richard Jensen)
Viceoldermand (Benny Svendsen)
Ceremonimester (Sven Erik Hauberg)
Rigger/sejlmager (Ole Wiberg)
Maskinmester (Alex Jensen)
Kassemester (Kai Kronborg)
Sekretær (Lars Bille Hansen) ikke til stede.

Der er solgt 14 anparter inkl. 6 anparter til Bådelauget. Der blev drøftet om evt. flere anpartshavere, og man mente at kende til flere personer der var interesserede.

Punkt 4:
Fordeling af ansvarsområder/arbejdsopgaver til vores renovering af smakkejolle,
fordelte sig således:
Renovering af motor: Alex. Sven Erik hjælper til med maling af motor.
Fundament og mast: Benny med hjælp af Ole til masten.
Motorkasse, ror og andet træværk: Sven Erik og Richard.
Syning af sejl: Ole og Svend.

Punkt 5:
Alle tilstedeværende ønske at købe en anpart.

Det blev endvidere besluttet at udvide anpartsbeviserne med et ”anpartsbevis B”, hvis nogle gerne ville støtte projektet, men ikke havde lyst til et medlemskab eller at sejle med jollen.
Kai ville lavet et oplæg til anpartsbeviser, Ole skulle lave et design og Richard skulle færdiggøre beviserne,
så de var klar til uddeling i nærmeste fremtid.

 

Punkt 6:
I nærmeste fremtid startes på renovering af motor, ror, mast og sejlene skal sys færdige i løbet af efteråret og vinteren. Vi regner med, at jollen først bliver sejlklar i foråret 2013.
Alex ville bestille reservedele til motoren, el-start og elektrisk pumpe. En investering til ca. 12-13.000 kroner.

Oprettelse af en bankkonto ville Richard klare sammen med Lars Bille Hansen, fra Danske Bank, så vi kunne modtage ind- og udbetalinger.

Der skulle arbejdes videre med tanken om at anskaffe flere smakkejoller med tiden fremover, så der stadig kan være åben for tilgang af andelshavere.

Dette var ordene!

Richard Jensen
Oldermand