Den særlige byggeteknik af de klinkbyggede både, kendetegnes ved at de langsgående planker (bord), samles på yderkanterne med kobbernitter. Foto: Internet
 

En længerevarende forhandling er slut:

Nordiske klinkbygningstraditioner og klinkbyggede både er nu optaget på UNESCOs Verdensarvliste

De nordiske klinkbygningstraditioner og de klinkbyggede både, er nu endelig kommet på Unescos Verdensarvliste. 
Det glæder folkene bag Nysted Smakkelaug, der jo netop arbejder for at bevare denne særlige byggeteknik af de klinkbyggede både. Det kan give anledning til, at vi får mere vind i sejlene med tilgang af yngre medlemmer.
Det er en del af vores fælles maritime kulturarv, som vi alle har pligt til at værne om, siges der endvidere fra lauget.
I flere århundreder, ja lige siden vikingetiden, har denne byggeteknink været anvendt på større og mindre både over hele Norden. Tænk bare på vikingeskibene, der også er bygget med denne byggeteknik, bevægede sig også uden for Nordens urolige farvande, over Nordsøen og Atlanterhavet til England, Island, Færøerne og Grønland på røvertogt.
De klinkbyggede både kendetegnes ved, at de langsgående planker overlapper hinanden i yderkanterne, og er her naglet sammen med kobbernitter. Indvendigt afstives bådene med spanter eller ribber (tværgående træstykker, der gør konstruktionen stiv.
Den 14. december 2021 vedtog FN’s særorganisation for uddannelse, videnskab og kultur, at imødekomme den fælles nordiske ansøgning om at optage de nordiske klinkbygningstraditioner og klinkbyggede både på Verdensarvlisten over umistelige kulturværdier, der skal sikres og bevares for kommende generationer.

Kontakter:

Oldermand:
Richard Jensen
Rosenvænget 16A, Nysted
Tlf.: +45 28 56 95 94

r.v.jensen@icloud.com

Viceoldermand:
Benny Svendsen
Slotsgade 12, Nysted
Tlf.: +45 51 44 50 68

bennyinysted@gmail.com

Maskinmester:
Alex Jensen
Drosselvej 9, Nysted
Tlf.: +45 30 49 88 11

alex.viggo.jensen@icloud.com

Pumpemester:
Arne Andersen
Kirkestien 13, Nysted
Tlf. +45 40 77 84 08

arne.brok@outlook.com

Rigger/sejlmager:
Anne Svendsen
Slotsgade 12, Nysted
Tlf. +45 21 44 50 68

anneinysted@gmail.com

Bådsmand:
Flemming Holm Larsen
Rosenhaven 15, Nysted
Tlf. +45 40 13 95 82

fhl4880@gmail.com

Suppleant:
Palle Høst Olsen
Fiskergade 26, Nysted
Tlf. +45 23 41 98 30

smakke@hotmail.com