Samarbejde på tværs
af de maritime foreninger på Nysted Havn

Nysted klubberne Bådelaug, Smakkelauget, Roklub og Sejlklub, har i starten af april indledt et samarbejde på tværs af klubberne på mange fronter.
Samarbejdet har flere formål, det er blandt andet for at skaffe flere medlemmer til klubberne, ved fælles annoncering, åbent hus-arrangementer.
Et andet mål er at vise sammenhold, omkring vores havn og dennes aktiviteter. Vi vil bruge samarbejdet til at udvikle havnen. Et tredje mål er praktisk arbejde, som for eksempel at sætte pæle ved ”Skovrende”.
Der vil blive afholdt 4 møder om året, hvor medlemmerne, er meget velkommen til at komme med input.
Er der andre foreninger i Nysted, som har aktiviteter indenfor vandsport, er det ikke fordi vi har glemt jer, men vi kender desværre ikke til jeres eksistens, som derfor er I meget velkommen til at kontakte en af klubberne for informationer.

nysted smakkelaug stegte ål

Ålestegningen er altid velbesøgt af medlemmerne. Foto: Richard Jensen.

Afslutning med stegte ål...!
Årets afslutning på sejlersæson den 2. november 2018 med 28 medlemmer, som havde indfundet sig til denne lækre spise.
15 kg ål blev stegt af Alex Jensen, Richard Jensen, Arne Andersen og Benny Svendsen. Anne Svendsen stod for persillesovsen og Hanne Hauberg for de kogte kartofler. Andre medlemmer sørgede for, at der blev dækket bord.

Havnens aktiviteter bliver agterudsejlet af kommunens politikere
Det 4. skitseforslag er nu blevet færdiggjort fra tegnebrættet og er blevet offentliggjort og skal afsendes for en byggeansøgning i Guldborgsund kommunen.
​Skitseforslaget er udarbejdet af laugets oldermand Richard Jensen og viceoldermand Benny Svendsen. Forslaget er den 23. april 2018 forkastet af GBS kommune.

Læs mere...

Rejepilleaften i Nysted Smakkelaug
At pille disse små fyre kan sætte ens tålmodighed og fingerfærdighed på prøve, men en dejlig og lækker spise er det.
Nysted Smakkelaug havde i september måned indkaldt sine medlemmer til klubaften og rejepilleri, hvor der denne gang var 24 tilmeldte deltagere.

Læs mere...

Endnu en smakkejolle bliver renoveret
Smakkelauget har erhvervet en ældre træjolle med forskellige mangler, blandt andet mangler der dørk, mast og sejl, som ikke forefandtes hos den tidligere ejer.
Den er bygget af lærk på ege, og er frisk i træværket, bygget omkring 1930’erne, men der har ikke kunne skaffes flere...

Læs meget mere...

transport arne pedersen vognmand vognmænd