nysted smakkelaug

En gemmengribende renovering er endt:
Smakkelauget søsatte træjolle
Nysted Smakkelaug - Igennem de to sidste vintre har Smakkelauget arbejdet på at færdiggøre en ældre jolle, som de har fået forærende. Der er ikke mange oplysninger om jollen, men den har sidst været hjemmehørende i Helsingør, og er bygget i 50-60’erne. Jollen har været opmagasineret på det gamle Herritslev Elementindustri i en del år. Da grunden skulle ryddes, blev den foræret til Nysted Smakkelaug.
Det maritime værksted
Det er dejligt, at folk tænker på os, når de har en eller anden jolle, som de gerne vil af med, siger oldermanden for Smakkelauget Richard Jensen. Vi har flere joller stående, som gerne skulle ind på værkstedet for en renovering, men endnu har vi ikke meget plads, siger oldermanden. Men vi håber selvfølgelig på, at det en dag lykkes os, at få bygget et maritimt værksted. Det vil absolut være til glæde og gavn for områdets maritime klubber, hvor man hele året kunne arbejde med udbedringer af skader, skrammer og lignende på både og skibe, hvor der også er de maskiner og det værktøj, der skal bruges.
Der skal naturligvis også være plads til brugere uden for det maritime samarbejde, hvis de har behov for en reparation, siger Richard Jensen. Vi har jo efterhånden en stor viden om bådbyggeri. Vi har fagfolkene og ekspertisen til at hjælpe dem, der ikke ved ret meget om det, så de får udbedret skaden på den helt rigtige måde. De skal selvfølgelig selv kunne lave arbejdet, under kyndig vejledning fra vores eksperter. Værkstedet skal kunne bruges hele året, så byens turister kan få en god og kulturel oplevelse ved at besøge vores havn.
Skal døbes i løbet af foråret
Den nye jolle skal døbes af Anne Svendsen, der skal afsløre dens nye navn, som herefter skal sende den ud i sit rette element, med håb om en sikkert sejlads uden uheld, og altid vende hjem i sikker havn med mandskab.
Dåben af jollen kan dog først foregå når landet igen bliver givet frit, efter den verdensomspændende Coronavirus, der har spredt sig kloden rundt, er forbi, og det atter er sikkert at færdes blandt flere end 2-3 personer. -red

Billedarkiv