Udfyld kuponen efter teksten:

Hvordan kan jeg blive medlem
af Nysted Smakkelaug

Nysted Smakkelaug er et maritimt laug, der udspringer fra Nysted Bådelaug.
En forening med egen bestyrelse, vedtægter og regnskab.

Hvad koster det?
Det årlige kontingent i Nysted Smakkelaug for et aktiv medlem udgør p.t. 500,- kroner årligt.

Smakkelaugets Venner
Hvis man gerne vil være en uforpligtende del af Nysted Smakkelaug, kan man blive medlem af "Smakkelaugets Venner". En sammenslutning af organisationer, firmaer og personer, der ønsker at støtte Nysted Smakkelaug. Det koster 250,- kroner årligt.
Det giver ikke stemmeret eller ret til at benytte vore smakkejoller, men det giver mulighed for at deltage på vores klubdage med sejlads, generalforsamlinger og andre arrangementer.
Hermed er man med til at støtte den sejlende maritime kulturarv og den kulturhistorie der hører til byen, hvor Nysted havn har haft en lang tradition indenfor skibsbyggeri med flere skibsværfter og bådebyggerier beliggende. Der har gennem tiden været bygget flere kendte skonnerter, toldkrydsere og fyrskibe her.

Aktivt medlem
Støttemedlem (passiv)